Windmaand februari 2020

Windmaand februari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Coöperatie on Tour

Er kwamen veel leden op onze regiobijeenkomsten. En die leden hadden ook meningen. Gelukkig maar. Want daarvoor waren de regiobijeenkomsten in Den Andel, Bolsward, Wieringerwerf, Espel en Zeewolde bedoeld. Meningen uitwisselen over belangrijke zaken voor de coöperatie. Er is veel aan het veranderen in het werkveld van Windunie. Dat zijn we gewend, wie in de windenergie bezig is, weet dat veranderen aan de orde van de dag is.

Met de Regionale Energie Strategieën die nu gemaakt worden, zijn er mogelijkheden voor Windunie en haar leden, maar ook onmogelijkheden. Daar praatten we elkaar over bij. Om die kansen te kunnen verzilveren.

Wat voor type coöperatie kunnen en willen we zijn?

We hadden het met elkaar over de vraag wat voor type coöperatie we willen en kunnen zijn: Er worden meer grotere windparken lid van Windunie. Dat is goed voor de leden én voor Windunie. Tegelijkertijd komen er ook leden bij die een heel beperkte (zon)productie hebben. Fijn dat ze hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van de stroom, nog fijner dat ze lid willen worden, maar kan Windunie hen ook een goed aanbod doen?  Hoe groot is de ‘spankracht’ van onze organisatie?  Dat type vragen kwam aan de orde. Al die meningen, suggesties en adviezen vormen de basis van de voorstellen die het Coöperatiebestuur aan de leden gaat voorleggen.

Past het winstrechtenmodel?

En dan hadden we het ook over de vraag of onze winstrechtenmodel nog past bij de ontwikkelingen. Immers veel leden zijn (nood)gedwongen hun lidmaatschap te beëindigen vanwege opschaling en concentratie. Op onze laatstgehouden ledenvergadering werd gemeld dat de financiële vooruitzichten van Windunie positief zijn.  Inderdaad, ook op de regiovergaderingen waren nogal wat mensen van mening dat het wel een beetje zuur is: afscheid te moeten nemen, net  nu het goed gaat. Of en hoe de coöperatie daar iets tegenover kan stellen? Daar moet het bestuur zich over buigen. De ledenvergadering zal zich vervolgens moeten uitspreken over de voorstellen die het bestuur gaat doen.

Richtlijnen om afwegingen belangen te maken

Inderdaad, belangrijke zaken die de belangen van leden raken. Belangen die niet altijd in elkaars verlengde liggen. En juist dan kunnen we teruggrijpen op de principes van de coöperatie. De NCR, de Nationale Coöperatieve Raad stelde in 2019 een nieuwe code op. Dit geheel van principes en voorschriften is een handzame richtlijn om de belangrijke afwegingen te maken vanuit de doelen en de belangen van de coöperatie. Want zeg nou zelf: deze principes, onderdeel van de code, maken toch ook deel uit van de essentie van onze coöperatie?

– De coöperatie richt zich op lange termijn waarde creatie
– De relatie tussen de leden onderling is gebaseerd op samenwerking en solidariteit
– De coöperatie gaat uit van de kracht van het collectief

U snapt, uitdagingen genoeg in deze turbulente tijden. U hoort meer over de uitkomsten op de aanstaande ALV op 19 mei in Flevoland. Noteert u deze datum vast in uw agenda?

Gelukkig waaide het de afgelopen maanden lekker door. Nooit slecht voor ons verdienmodel…

Marten Wiersma

Bestuurslid