Windmaand februari 2020

Windmaand februari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

De mogelijkheden van energie-opslagsystemen

De behoefte aan duurzaam opgewekte elektriciteit groeit. Dit heeft als gevolg dat het elektriciteitsnetwerk tegen haar grenzen aanloopt. Er komen grotere pieken en dalen in de elektriciteitsopwekking, die steeds minder goed controleerbaar zijn. Dit zorgt voor groeiende urgentie om actief in te spelen op de rol van opslag om op die manier vraag en aanbod in balans te houden.

Opslag van elektriciteit op momenten van overschot voorkomt niet alleen overbelasting van het elektriciteitsnet of afregelen van zon en wind, maar biedt ook een mogelijk verdienmodel. Windunie onderzoekt de mogelijkheden van energieopslag in de vorm van accu’s, maar ook via de conversie naar waterstof. Net als bij de ontwikkeling van een windpark of zonneweide komt er veel kijken bij het realiseren van een opslagsysteem, zoals: financiering, subsidieregelingen, wet- en regelgeving, vergunningen en stroomcontracten.

Energieopslag is een relatief nieuw begrip in Nederland. Het is dan ook van belang om de risico’s te minimaliseren door samen te werken met partners en eventueel overheden erbij te betrekken. Windunie heeft een breed netwerk waarin onder andere Energie Samen, Greenchoice en de WUR, TNO, Qirion, Stedin en LTO Noord zitten. Hierdoor kunnen we leden die interesse hebben goed bijstaan.

Agrarische sector onmisbaar

Windunie was aanwezig bij de Nationale Waterstofdag in Lelystad op 6 februari, mede georganiseerd door bestuurslid Ton van Scheppingen om de ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden van waterstof in de agrarische sector te volgen en te kunnen toepassen voor haar leden. De agrarische sector kan een pioniersrol spelen via verduurzaming van de warmtevoorziening en mobiliteit door middel van waterstof. Samenwerken was de boodschap van deze dag, waarin de agrarische sector onmisbaar wordt geacht.

Wilt u meer informatie of betrokken worden bij de energie-opslagpilot?

Wij ondersteunen leden bij het opzetten van energie-opslagpilots. Voor meer informatie over de mogelijkheden van energieopslag op uw bedrijf of om een verkennend gesprek aan te vragen, kunt u terecht bij Janet Nienhuis via mail of per telefoonnummer: 06 25 12 28 05.