Windmaand februari 2020

Windmaand februari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Lobby: Nieuwe brochure NVDE

Hernieuwbare energiebronnen in de RES

Op 7 februari heeft de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) de brochure “Hernieuwbare Energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)” uitgebracht. De NVDE verenigt veel partijen en praktijkervaring in projectontwikkeling van zon- en windenergieproductie.

De brochure is gericht op gemeenten en regio’s. Met deze informatie wordt de kans vergroot dat de projecten voortvarend van de grond komen en dat ze in de uitvoering technisch, planologisch en financieel haalbaar blijken. De brochure gaat in op de opgave, inclusief de huidige hoeveelheid zonne- en windenergie. Verder wordt ingegaan op onder meer ruimtebeslag en locatiekeuze van wind op land, zon op dak en zon op land-projecten.

Betrouwbare informatie over duurzame energie

Doel van de brochure is om gemeenten en regio’s die bezig zijn met het opstellen van de RES van betrouwbare informatie te voorzien over duurzame energie. Door de informatie te verspreiden in de RES-regio’s wordt de kans vergroot dat projecten binnen de RES straks in de uitvoering technisch, planologisch en financieel haalbaar zijn.

Effectief lobbywerk

Windunie heeft via Energie Samen input geleverd voor het opstellen van deze brochure. Axel Posthumus: “De brochure laat goed zien waar we staan in Nederland wanneer het gaat om hernieuwbare (duurzame) energie-ontwikkeling en de uitdagingen waarvoor wij de komende jaren staan. Ook laat het zien dat we via Energie Samen en NWEA onze bijdrage leveren in de lobby voor hernieuwbare energie op land. Dit is het werkterrein waarop wij ons begeven en waarbinnen wij een positie hebben. Ik verwacht dat de doelstellingen nog hoger zullen worden wanneer duidelijk wordt wat het effect van elektrificatie zal zijn. Zeker wanneer ook de warmtevraag voor een deel via elektriciteit wordt ingevuld”.

U kunt de brochure “Hernieuwbare Energiebronnen op land in de Regionale Energiestrategie (RES)” hier downloaden of inzien op “Mijn Windunie”.

Heeft u vragen over de inzet van Windunie binnen de NWEA dan kunt u contact opnemen met Laura de Groot per mail of telefonisch: 06 55 45 58 81.

Over 'Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met uw e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en lobby stukken. Mocht u vragen hebben over ‘Mijn Windunie’ dan kunt u ons een mail sturen.