Windmaand augustus 2022

Windmaand augustus 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Een jaar na de uitspraak, hoe staat het met de windturbinenormen?

Op 30 juni was het precies een jaar geleden dat de Raad van State (RvS) een uitspraak heeft gedaan rondom de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid1. In haar uitspraak stelt de RvS dat de nationale milieuregels voor windparken (denk hierbij aan normen voor geluid en slagschaduw), zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, onvoldoende onderbouwd zijn.

Het concrete gevolg van deze uitspraak is dat de overheid nu werkt aan nieuwe nationale windturbinenormen, met de juiste onderbouwing. Deze onderbouwing volgt uit een zogeheten plan milieueffectrapportage (planMER).

De eerste stap in het opstellen van een milieueffectrapportage is het schrijven van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD heeft begin dit jaar ter inzage gelegen, wat betekent dat iedereen een zienswijze hierop heeft kunnen indienen. Via NWEA en vanuit Windunie zelf hebben we gebruikgemaakt van dit recht.

Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen vanuit de nationale overheid die dit onderwerp ook raken, zoals een mogelijke toekomstige afstandsnorm en de tijdelijke overbruggingsregeling voor bestaande windturbineparken2.

Er is nog een hoop onzekerheid en er gebeurt veel op verschillende plekken. Windunie houdt nieuwe ontwikkelingen via eigen kanalen en via NWEA nauwlettend in de gaten.

1https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125920/milieubeoordeling-voor-windturbinenormen/

2https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/submenu/nieuws/overbruggingsregeling-milieuregels/