Windmaand augustus 2022

Windmaand augustus 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Jubileum

Feest! (deel 2)

Collega-bestuurder Marten heeft er vorige maand al een stuk aan gewijd. Het was feest! Op het moment dat ik dit stuk schrijf, ben ik alweer aan het nagenieten, want het is weer voorbij. Bij het prachtige landelijke Netl in Kraggenburg hebben we ons jubileumfeest gevierd.

Ik mocht het publiek opwarmen, daarna was onze dagvoorzitter Hennie de Haan lekker op stoom en vervolgens ging Axel op zijn typerende warme manier in op de geschiedenis van de coöperatie. Ben Voorhorst van Tennet hield een vurig betoog over hoe we in de toekomst om moeten gaan met ons elektriciteitsnetwerk. En zowel de paneldiscussie als de breakoutsessies waren bij tijd en wijle nogal verhit. En dan moest het dampende feest nog beginnen!

Jullie raden het al, het was warm. Het jubileumfeest leek op een gegeven moment wel een beetje op de stroommarkt, zwaar oververhit. Maar wat was het een succes en wat is het goed om dit soort dingen te doen. Het is namelijk niet niks wat er de afgelopen 21 jaar is opgebouwd.

Waar Windunie 21 jaar geleden begon met het opzetten van stroomcontracten voor de eerste leden, werden dat er snel veel meer, omdat die contracten gewoon goed waren.

De saamhorigheid van onze coöperatie versterkte hierna nog verder op een manier waar we niet zelf voor kozen: via de rechtbank. Het moederbedrijf van nutsbedrijven Maastricht (Essent) spande rechtszaken aan tegen ons, maar doordat wij als kleine coöperatie deze rechtszaken allemaal wonnen van Essent, werd nogmaals bevestigd dat samenwerken loont!

Vergunningen voor solitaire turbines werden toen al nauwelijks meer verleend. Het ging de richting in van de grote parken, want solitaire turbines werden ongewenst en rommelig verklaard in het landschap, en als je dat wilde dan moest dat in een lijnopstelling. Daar zijn we op ingesprongen en onder leiding van Eelco is de Ontwikkel & Realisatie-tak van Windunie dan ook zeer succesvol geworden.

Parallel hieraan werd de Windunie-pool geïntroduceerd. Veel turbines liepen uit de subsidie en leden wilden in de afzet van stroom ontzorgd worden. In de akkerbouw gebeurde dat vaak in poolverband, je vertrouwt op een commissie met een samen besloten strategie die jouw product verhandelt en waarom zou dat met stroom niet kunnen? Tuurlijk kan dat wel, de Pool is er gekomen en deze is ook erg succesvol gebleken.

Op dit moment staan we aan het begin van een nieuwe fase van onze coöperatie, die van systeemintegratie: samenwerken met afnemers en netbeheerders zodat je samen met de omgeving het elektriciteitsnetwerk slimmer benut, waardoor er ook weer meer ruimte is voor opwek.

De kernwoorden van Windunie zijn nog steeds Samen, Open, Ondernemend, Duurzaam, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in deze fase succesvol zijn!

Succesvol net zoals ik terugkijk naar ons feest. Vanuit deze positie wil ik nogmaals iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk bedanken voor zijn of haar inspanningen. Op het volgende feest hoeven we niet zo lang te wachten, dat doen we over 4 jaar alweer!