Windmaand augustus 2022

Windmaand augustus 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Frisse Wind

Donderdag 18 augustus vond de eerste editie van “Frisse Wind” plaats. Een activiteit speciaal gericht op de bedrijfsopvolgers en geïnteresseerde zoons of dochters van onze Windunie-leden. Het veelgehoorde argument “ik weet er te weinig vanaf om erover mee te praten” weerhield velen, voorheen ook mijzelf, van het bijwonen van ledenvergaderingen of regiobijeenkomsten.

Nu ik in het bestuur zit en doorheb wat voor interessante dingen en mogelijkheden er besproken worden, lijkt het mij een leuke uitdaging om ook de betrokkenheid van jongeren bij Windunie te vergroten. Doordat er ontzettend veel ervaring bij Windunie (leden en medewerkers) zit, is juist de combinatie een mooie kans om veel van elkaar te leren.

De “Frisse Wind” was een geslaagde middag bij Open Teelten in Lelystad. Jongeren kregen de ruimte om vragen te stellen over Windunie zonder de belasting dat er die dag ook zaken en beslissingen rondom strategieën, poolprijzen of het verkiezen van bestuursleden bediscussieerd moesten worden. Een presentatie van Eelco en Jochem over de coöperatie en de wereld van stroommarkten en prijsvorming leidde tot interessante discussies. Een rondleiding op locatie tussendoor en een BBQ achteraf zorgde voor de nodige afwisseling, ontspanning en kennismaking tussen de aanwezigen.

Een achterliggende reden om deze activiteit te organiseren was om kennis te maken met de leden van de toekomst. Binnen het bestuur zijn we veel bezig met de invulling van het lidmaatschap van de toekomst. Deels bestaat dat uit bedrijfsopvolgers die een molen overnemen, maar ook een deel zal straks geen molen meer hebben vanwege sanering. Die aansluitingen moeten we zo goed mogelijk zien te benutten, en Windunie kan daarbij helpen. Ook op dat gebied hebben de deelnemers van de jongerenactiviteit een kijkje in de keuken gekregen.

Ik hoop dan ook dat de ervaren en onervaren Windunie-leden elkaar beter gaan leren kennen en het gesprek aan gaan. Samen kunnen we de frisse wind laten waaien en meenemen in de kennis van de energiewereld die er is bij Windunie. Want, zoals Marten al noemde in de vorige column, in het energieland is het nooit saai.

Kon je niet aanwezig zijn maar wil je toch informatie ontvangen van Windunie en vooraan staan bij de volgende activiteit? Of heb je ideeën over de invulling van een volgende activiteit? Neem dan contact op via mail: Nicole de Roy of telefonisch via 030 753 3100.

Martine Trip
Bestuurslid