Windmaand augustus 2017

Windmaand augustus 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Winduniecolumn

Het spoorboekje van Windunie

Ook Windunie en de bedrijven waarin Windunie een belang heeft, hebben een ‘spoorboekje’. Daarin worden de verwachte inkomsten en uitgaven opgenomen uit de plannen die we maken: wanneer moeten we waar zijn en welk traject volgen we?

Elk jaar, zo omstreeks deze tijd, zijn we al weer volop bezig om de verwachtingen en doelstellingen voor het volgend jaar in beeld te brengen. Omdat de energiewereld sterk in beweging is, gaan we dit keer drie jaar vooruit kijken. En dat moet leiden tot een aanpassing van het huidige meerjarenbeleidsplan 2016-2020. Daarvoor worden nieuwe ideeën uitgewerkt, schatten we in wat we mogen verwachten van bestaande opdrachten en welke kosten we moeten maken om onze beloftes waar te maken en onze diensten te kunnen leveren.

Medewerkers en leden krijgen de gelegenheid mee te denken en te praten over de toekomst.

Zoals dat binnen een coöperatieve organisatie als de onze hoort, doen we dat niet vanuit de ‘ivoren directie-toren’: iedere medewerker krijgt de gelegenheid om mee te denken en te praten over de toekomst. En zeker zo belangrijk: ook de mening van leden wordt daarbij meegenomen. Ideeën uit de regiobijeenkomsten, maar ook uit de individuele gesprekken tussen leden, bestuursleden en medewerkers worden ingebracht. Daarnaast is er sinds enkele jaren een Raad van Advies die onder meer bestaat uit oud-bestuursleden van Windunie en enkele leden die geen directe binding hebben met Windunie. Aan hen vragen we om aan te geven wat we moeten doen en laten.

Omdat het nooit zeker is dat alle ideeën ons bereiken, roepen we u op om ons te overstelpen met suggesties waardoor uw coöperatie sterker en daadkrachtiger kan worden. Als u ze dropt via secretariaat@windunie.nl weet u zeker dat ze op vruchtbare grond gezaaid worden.

Uiteraard is het vervolgens aan de directie en bestuur om de ideeën en plannen te filteren, samen te voegen en te bespreken met de leden (en toekomstige leden) van de coöperatie tijdens de komende najaarsvergadering. Samen werken we zo aan de toekomst van de coöperatie en draaien een spoorboekje in elkaar waarmee we tijdig op de juiste plaats aankomen.