Windmaand april 2022

Windmaand april 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Motie verwijderen plafond op zon en wind aangenomen

Holland Solar, NWEA en NVDE zijn zeer blij dat de Tweede Kamer de motie Bontenbal c.s. heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om het plafond voor wind en zon op dak en land te verwijderen.

Voor dit jaar geldt er een maximum in de subsidieregeling SDE++ van cumulatief 33,5 TWh zon en wind. Voor 2023 wordt, conform de motie Bontenbal c.s. niet meer uitgegaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 terawattuur in 2030 voor zon en wind, maar rekening gehouden met de benodigde groei van zon en wind richting 2030 en 2050. De zon- en windsector in Nederland realiseren daarmee snel hun doelstellingen en dragen bij aan het volledig CO2-neutraal maken van ons land en het verkleinen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas.

We moeten nu geen rem zetten op klimaatoplossingen die ons minder afhankelijk maken van (Russische) fossiele energie. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe, dus het is belangrijk om juist niet te remmen. Het plafond is achterhaald. Wel is een randvoorwaarde om aandacht te hebben voor de systeemeffecten door het matchen van vraag en aanbod, meer energieopslag en flexibilisering van de vraag. Uitvoering van ‘Samen sneller het net op’ is daarbij cruciaal.

Door dit plafond dreigden veel initiatieven voor wind en zon niet door te gaan. Ook vanuit provincies (IPO) en gemeenten (VNG) was steun voor loslaten van dit plafond.

NWEA, Holland Solar en NVDE danken de Tweede Kamer dat deze in meerderheid heeft besloten om het plafond los te laten.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.