Windmaand augustus 2020

Windmaand augustus 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Houd wind op land betaalbaar

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Vanwege de vakantieperiode richten we ons deze maand op een onderwerp dat de komende maanden de volle aandacht van NWEA en haar leden zal hebben. Zoals NWEA het formuleert op haar website: ‘Houd wind op land betaalbaar en kom afspraken uit het Klimaatakkoord na’.

Afgesproken kostenreductie-pad is in gevaar

In het klimaatakkoord is een ambitie neergezet om tot kostenreductie te komen voor hernieuwbare energie op land. Vanuit de sector zien we echter dat er verschillende ontwikkelingen gaande zijn die het afgesproken kostenreductie-pad in gevaar brengen. Een stapeling van deze ontwikkelingen kan leiden tot business cases die niet meer rendabel zijn. Met name de Regionale Energiestrategie en nieuwe wetgeving (Omgevingswet (Ow) als binnen de Algemene Wet Bestuursrecht (AWb) ) werken kostenverhogend voor het realiseren van wind en zon op land. In combinatie met de voorwaarden voor de SDE++ merken we ook bij Windunie dat nieuwe projecten steeds lastiger worden om rond te rekenen.

Wij vragen actief aandacht voor deze ontwikkelingen

Via NWEA (en daarmee ook via NVDE) zijn we bezig om op verschillende niveaus aandacht te vragen voor deze ontwikkelingen. In de vorige windmaand berichtten wij u over de gesprekken die vanuit NWEA zijn gevoerd met ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Regionale Energiestrategieën (RES). Vanaf september zullen deze gesprekken gecontinueerd worden. Ook wordt vanuit NWEA gewerkt aan document waarin staat welke ontwikkelingen effecten hebben op de business case van windparken en wat de effecten zijn omgerekend naar ct/kWh ten opzichte van de kostprijs zonder aanvullende ontwikkelingen dan wel eisen.

Windunie neemt zelf ook maatregelen om de discrepantie tussen het afgesproken kostenreductiepad en kostprijsverhogende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Door de afdeling Investeren wordt ondertussen naar oplossingen en mogelijkheden gezocht om de business case rendabel te houden voor nieuwe windparken. Tevens is het voornemen dat Windunie zich steviger gaat profileren in het maatschappelijk debat om zo meer aandacht te vragen voor deze problematiek. Hoe we dat precies willen doen, werken we uit.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor Windunieleden: Lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.