Windmaand augustus 2020

Windmaand augustus 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
PPS Energie & Landbouw

Waterstof in de agrarische sector

Ongeveer 75% van het totale energieverbruik van een akkerbouwbedrijf is diesel. Hoe mooi zou het zijn, wanneer deze diesel vervangen kan worden voor een duurzamer alternatief zoals groene waterstof. Waterstof kan worden gebruikt als schone brandstof voor tractors, heftrucks en vrachtwagens. Maar ook toepassingen in warmtevoorziening en elektriciteitsproductie zijn mogelijk.

In het Innovatienetwerk BoerEnEnergie, onderdeel van de publiek-private samenwerking Energie en Landbouw, werkt een groep van agrarische voorloperbedrijven samen met de projectpartners aan een agenda voor innovatie, beleid en uitvoering. Door de leden van het Innovatienetwerk zijn een aantal vragen benoemd die zij graag door de projectpartners beantwoord zouden zien. Dit heeft geresulteerd in negen factsheets.

Factsheet door Windunie

Windunie schreef als projectpartner van de PPS Energie en Landbouw de factsheet ‘Waterstof in de agrarische sector’. In deze factsheet wordt het waterstofscenario vergeleken met de dieseltractor. Gespecialiseerde bedrijven kunnen tractors ombouwen naar waterstof aangedreven voertuigen, waarbij de verbrandingsmotor wordt vervangen door een elektromotor en een brandstofcel. Investeringskosten variëren tussen de 100 tot 300 duizend euro per tractor. Naast de investeringskosten hebben de elektriciteitsprijs en oppervlakte van het landbouwbedrijf een grote invloed op de terugverdientijd van het waterstofscenario. In de gevoeligheidsanalyse liggen de terugverdientijden tussen de 7,5 en ruim 21 jaar.

Op dit moment liggen de kosten voor het waterstofscenario hoger dan de fossiele variant. Productie, distributie en afname van waterstof zijn opgenomen in verschillende subsidieprogramma’s en fiscale regelingen. Ook is er waarde toe te voegen via het verkleinen van de netaansluiting, het verminderen van aardgas- en dieselkosten en de verkoop van restwarmte, waterstof en zuurstof.

Overige factsheets

Samen met de projectpartners Wageningen University & Research, LTO Noord, Alliander, Stedin, ECN-TNO en Jules Energy zijn er nog 8 andere factsheets gepubliceerd:

– Elektrisch beregenen
– Zonnepanelen onder hoogspanningsleidingen
– Eigen lokale energiemaatschappij oprichten
– Integraal verduurzamen samen met de netbeheerder
– Potentie duurzame energieproductie van de landbouw
– Burgerparticipatie
– Waterstof in woningen
– Waterstofproductie en gebruik in de agrarische sector

Deze factsheets kunt u hier bekijken.

Meer weten over de PPS Energie en Landbouw?

Kijk dan op www.ppsenergielandbouw.nl, of neem contact op met Myrte Koch via e-mail myrte.koch@windunie.nl of per telefoon 030 753 31 00.