Windmaand augustus 2020

Windmaand augustus 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Uitdagingen ...

Opnieuw een hittegolf en de langste die we ooit hebben meegemaakt. Agrarische ondernemers zijn wel wat gewend met het weer, maar dit is wel een echte uitdaging. En áls er buien vallen, houd je je hart vast over de hoeveelheden en de snelheid waarmee het hemelwater wordt geloosd.

In de eerste maanden van dit jaar zagen we nog recordopbrengsten van onze turbines, maar met het warme weer in augustus is er sprake van een serieuze dip in de opbrengsten. De productie van de zonnepanelen compenseert dat voor een deel. Maar in dat marksegment zijn er net zo goed uitdagingen. Bijvoorbeeld het ontstaan van brand in transformatorhuisjes of in panelen met als nieuw probleem: neerslag van resten zonnecellen in de omgeving.

Samen, juist nu

Het zijn onderwerpen waarvan je zegt: ‘Ik moet er niet aan denken…’. Maar dat is nu juist wat we wél moeten doen. Het is onlosmakelijk verbonden met een tak van sport die zich nog dagelijks ontwikkelt. De energietransitie stelt ons bij voortduring voor nieuwe vragen. Tegelijkertijd biedt het nieuwe kansen voor ondernemers, die weten dat ze het morgen anders en (nog) beter moeten doen.

Die uitdagingen zijn vaak een maatje te groot voor een individuele ondernemer, één van de bestaansredenen van de Coöperatie Windunie. Kennisbundeling, kennisdeling- en ontwikkeling zijn kernbegrippen in het werk van de Coöperatie én de Winduniegroep.

Als het kan doen we dat samen met andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van de Regionale Energiestrategieën. Dat is alweer zo’n kans die je samen wél, maar individueel moeilijk, kunt grijpen.

Kandidaat-bestuursleden

U weet dat we, mede om die uitdagingen het hoofd te bieden, op zoek waren naar nieuwe bestuursleden. Met gepaste trots kunnen we melden dat tijdens de najaarsvergadering twee nieuwe bestuursleden worden voorgedragen: Douwe de Jong en Jan Ubbo Berghuis.

Douwe de Jong is agrarisch ondernemer in Parrega (Friesland). Hij is al jaren verbonden met Windunie en een ervaren windmolenaar. Zijn kandidatuur benadrukt het belang dat wij hechten aan een goede vertegenwoordiger in de noordelijke provincies.

Jan Ubbo Berghuis is werkzaam in de financiële sector te Zwolle. Hij heeft roots in de agrarische sector in Groningen waar windenergie (en Windunie) een rol speelden. De kennis van de financiële wereld is bovendien een zeer welkome aanvulling in het bestuur.

Vanaf september gaan beide heren als kandidaat-bestuursleden deelnemen in het coöperatiebestuur. Op die manier kunnen ze vast warm draaien, de werkorganisatie leren kennen en zich in de actuele onderwerpen verdiepen. We hopen dat u in de najaarsvergadering deze ingewerkte bestuursleden zult benoemen. Voor die tijd wordt u vanzelfsprekend uitgebreider over deze kandidaten geïnformeerd.

Deze voorgenomen uitbreiding van het bestuur vinden we noodzakelijk om een goed antwoord te hebben op al die uitdagingen die we tegenkomen. En daar hoort ook corona bij en al hetgeen daarmee verbonden is. Het ‘nieuwe normaal’ is voor ons nog steeds het ‘nieuwe abnormaal’. Binnen de gestelde beperkingen vinden de activiteiten zoveel mogelijk doorgang. Natuurlijk hopen we dat we elkaar bij de najaarsvergadering weer ‘in levenden lijve’ kunnen ontmoeten.

Marten Wiersma
Bestuurslid

bestuur@windunie.nl