Windmaand juni 2021

Windmaand juni 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie lobby

Nevele arrest: zorgen over vertraging

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

NWEA vindt het positief dat de Raad van State heeft besloten om snel uitspraak te doen omtrent het Nevele-arrest. Dit punt is in meerdere procedures voor nieuwe windprojecten ingebracht. Het is goed voor alle partijen dat er nu duidelijkheid is.

NWEA heeft de uitspraak van de RvS gelezen en constateert dat het Activiteitenbesluit en -regeling aan een MER-procedure dienen te worden onderworpen. Daarvoor staat het ministerie van EZK aan de lat. Dat proces kost tijd en daarmee is er een risico dat de energietransitie wordt vertraagd. Het is nu aan het Rijk om dit voortvarend op te pakken. De windsector roept hierbij op tot snelheid zodat procedures voor nieuwe projecten geen lange en onnodige vertraging opleveren. Wij gaan graag met de overheid in gesprek hoe vertraging en financiële risico’s voor lopende trajecten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

De windsector blijft zich inzetten om projecten zo goed mogelijk en samen met de omgeving te realiseren. Ook nu al zorgt elk windproject voor een lokale MERprocedure en participatie van omwonenden. Regelmatig worden hierdoor aanpassingen gedaan aan projecten zodat de turbines nog beter inpassen en rekening houden met geluid, slagschaduw, natuur etc. De uitspraak van de RvS richt zich niet op individuele projecten, maar in algemene zin op het beleid zoals de Nederlandse regering dat heeft gemaakt.

Voor meer achtergrond over dit arrest, lees dit artikel op de NWEA website of kijk hier voor een uitgebreide analyse op omgevingsweb.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.