Windmaand januari 2022

Windmaand januari 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Whitepaper Energie Samen

Slim energie delen

Veel energiegemeenschappen willen het liefst dat de hernieuwbare energie die ze opwekken ook direct door de eigen leden of bijvoorbeeld door mensen in de buurt gebruikt kan worden. Nu wordt hun energie in-gevoed in het net en gekocht door een energiebedrijf. Of leden en buurtgenoten hun stroom nu wel of niet afnemen bij die energieleverancier, dat maakt in praktijk niet uit. Als ze dat al doen is het slechts een administratieve verwerking van de aangeleverde en afgenomen energie.

Ondertussen lopen netbeheerders tegen de grenzen van hun netten aan nu er steeds meer hernieuwbare energie op het net komt en steeds meer zaken geëlektrificeerd worden, zoals autorijden en verwarming. Als geen gebruik wordt gemaakt van slimme technische oplossingen, dan is kostbare netverzwaring de enige manier om meer hernieuwbare energie op het net in te voeden. Daardoor wordt uiteindelijk de energierekening van de burger steeds hoger.

Door energie slim te delen kan aan de wens van energiegemeenschappen tegemoet gekomen worden en tegelijkertijd wordt het net ontzien, waardoor we kosten kunnen besparen. Een win-winsituatie voor alle partijen. Slim energie delen is een vorm van energie delen die gericht is op minimaal elektriciteitstransport. De leden van de energiegemeenschap zorgen ervoor dat de geproduceerde elektriciteit direct lokaal wordt afgenomen, opgeslagen of geconverteerd.

Wat is ervoor nodig om slim energie delen mogelijk te maken? Netbeheerders moeten onderscheid gaan maken tussen elektriciteit die gedeeld wordt binnen de energiegemeenschap en elektriciteit die geleverd of terug geleverd wordt via de energieleverancier. De energiegemeenschap wordt een integrale organisatie midden in het energiesysteem die productie en afname slim bij elkaar brengt, niet alleen technisch, maar ook organisatorisch en financieel.

Om slim energie delen mogelijk te maken moet er ook e.e.a. worden aangepast in de nieuwe Energiewet. Allereerst moet energie delen in de wet worden opgenomen. Daarnaast is het aan te bevelen de mogelijkheid te bieden om voorrang te kunnen geven aan projecten die die de impact op het elektriciteitssysteem minimaliseren door toepassing van flexibiliteitsmiddelen, zoals energie delen. En het belonen van afnemers van elektriciteit als ze hun afname in georganiseerd verband in de tijd afstemmen op hernieuwbare productie.

  • Slim energie delen door energiegemeenschappen leidt tot:
    meer betrokkenheid van de burger en daarmee meer draagvlak voor de energietransitie;
  • Lagere maatschappelijke kosten van de energietransitie door betere benutting van de capaciteit van de elektriciteitsinfrastructuur.

Het whitepaper van Energie Samen legt uit wat energie delen is, wat slim energie delen is, hoe het werkt, waarom het een goed idee is, en wat er voor nodig is om het te kunnen toepassen. Windunie is lid van Energie Samen.

Download het whitepaper ”Energie delen door energiegemeenschappen”.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over energie delen?

Neemt u dan contact op via contact@energiesamen.nu