Windmaand november 2021

Windmaand november 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Verbinder

Verbinden en je verbonden voelen is een basisbehoefte voor ieder mens. We zijn er ons gelukkig niet altijd van bewust maar we zijn er een heel deel van de dag mee bezig. Zonder verbinding te hebben en te houden kom je niet zo ver in het leven. En belangrijker, je wordt er in algemene zin een blijer mens van.

De enige natuurlijke verbintenis die eenieder mee krijgt van moeder natuur is die met bloedverwanten, je ouders, broers, zusters en kinderen. Het is zoals het is en je maakt er maar het beste van schrijf ik met een knipoog, want dat deze verbintenis nogal eens de basis voor vetes is zijn alom bekend…

Maar verder gaat verbinden over keuzes maken. Met wie wil ik omgaan en waarom wil ik dat? Privé spelen er uiteraard andere overwegingen een rol dan bij zakelijke keuzes. Verenigingen en ook coöperaties bestaan in de basis vanuit de behoefte van mensen om gezamenlijk iets te bereiken danwel  te realiseren wat je alleen niet kunt. Of het hierbij om plezier of zakelijk gewin gaat maakt in de basis niet uit.

De coöperatie Windunie is om deze reden opgericht, mensen verenigen en belangen verbinden om daarmee makkelijker doelen te bereiken. Het is een basisgedachte waar wij als Windunie zowel bestuurlijk als vanuit de organisatie ons voortdurend van bewust zijn en invulling aan proberen te geven.

Wat wij zien is dat leden qua doelstelling en motivatie aan het bewegen zijn, het energielandschap verandert en Windunie anticipeert op deze veranderingen. Dat maakt dat we keuzes moeten maken en er gevoelsmatig best veel verandert. Maar èèn ding blijft hetzelfde voor nu en in de toekomst: de rol van Windunie als verbinder staat als een huis!

Graag online tot ziens bij de komende najaarsvergadering op 30 november!

Cor de Graaf
Voorzitter bestuur
 
Bestuur@windunie.nl