Windmaand januari 2018

Windmaand januari 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Winduniecolumn

2018: Top of flop?

Aan mij de eer het spits af te bijten met de eerste column van 2018. Allereerst begin ik met iedereen een duurzaam en gezond 2018 toe te wensen, zowel persoonlijk als economisch! Uiteraard doe ik dat namens alle collega’s en het bestuur van Windunie.

Zoals in elke sterk groeiende bedrijfstak zal er ook in 2018 veel gebeuren in de markt voor duurzame energie. Gebeurtenissen die ertoe moeten leiden dat in Nederland de ambitieuze doelstellingen voor 2030 worden gerealiseerd. Dit roept vragen op, zoals:

  • Wat gebeurt er met de voorgenomen financiële ondersteuning van CO2 opslag: gaat dit ten koste van middelen die ter beschikking worden gesteld voor de ontwikkeling van echte duurzame oplossingen of “keert de minister toch nog ten halve”?
  • Gaat de salderingsregeling voor zonnepanelen voor “klein gebruik” op de schop of houdt Wiebes zich aan de toezegging om een andere regeling te ontwerpen, die de investeerder ook in de toekomst een terugverdientijd geeft van ongeveer 7 jaar?
  • Durft de minister het aan om de gaskraan verder terug te draaien en daarmee een extra impuls geven aan de noodzaak om duurzame oplossingen te vinden?
  • Gaan de kosten van duurzame energie opwek zo snel omlaag en de kosten van fossiele energie omhoog, dat er straks zonder subsidie een windpark op land gebouwd kan worden?
  • Wordt de ontwikkeling van zonneparken gedaan door buitenlandse investeerders of slaan Nederlandse grondbezitters de handen ineen om zelf baas te blijven over de energievoorziening?

En zo kan ik nog wel even doorgaan! Wat er ook zal gebeuren, het zal alle Windunie leden raken op de een of andere manier. En als dat het geval is, schroom dan niet om bij het bestuur of een medewerker van Windunie aan te kloppen. Graag geven we jullie die ondersteuning en hopen zo bij te dragen aan het nemen van een juiste beslissing.

Jan Slootweg

Financieel directeur