Windmaand januari 2018

Windmaand januari 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windplan in noordwesthoek van Flevoland begint vorm te krijgen

Windunie ondersteunt initiatiefnemers Windplan Blauw

In de noordwesthoek van Flevoland, tussen Dronten en Lelystad (rondom Swifterbant) werken Nuon en SwifterwinT aan de ontwikkeling van Windplan Blauw. Met 61 turbines en een verwacht vermogen tussen 250 en 300 MW zal het één van de grotere windparken van Nederland worden. Windunie treedt op als adviseur van dit samenwerkingsverband.

Windplan Blauw is één van de projecten waarmee op dit moment inkleuring gegeven wordt aan de ambitie van de Provincie Flevoland om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd de duurzame energieproductie in de provincie op te schalen. Net als de andere Flevolandse windparken in ontwikkeling betekent dat, naast het ontwikkelen van een nieuw windpark, ook het saneren van de huidige turbines. In Windplan Blauw zijn dat er 74. Met de nieuwe 61 turbines wordt er straks 4 keer zo veel groene stroom opgewekt, goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 185.000 huishoudens.

Flevoland is vanuit het Regioplan verdeeld in vier gebieden, waar in elke gebied één initiatief verantwoordelijk is voor de sanering van de huidige turbines en het ontwikkelen van een nieuw windpark met minder molens en meer vermogen. Rood: Windpark Zeewolde, Bruin: Deelgebied West, Blauw: Windplan Blauw, Groen: Windplan Groen.

Lokaal eigendom

47 van de 61 turbines zullen worden geëxploiteerd door SwifterwinT, bestaande uit bewoners en ondernemers die gevestigd zijn in het projectgebied. SwifterwinT telt momenteel 142 leden. De overige turbines zullen door Nuon worden geëxploiteerd.

Input vanuit de omgeving

Windplan Blauw vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken bij het opstellen van de plannen. Toen de initiatiefnemers dit najaar het Voorkeursalternatief publiceerden, organiseerden ze dan ook vier ‘bijpraatsessies’ in de (wijde) omgeving van het project. En met succes: meer dan 100 geïnteresseerden gingen in gesprek met de initiatiefnemers en overheden, gaven reacties op de plannen en bekeken de voorgenomen turbinelocaties op kaart en in 3D. Financiële participatie, de inpassing van turbines in het Swifterbos en de verlichting waren ook veelbesproken onderwerpen. “We vinden het als belangrijk om input bij de bewoners op te halen,” vertelt Stephan de Clerck, bestuurslid van SwifterwinT BV. “We gaan het zeker meenemen bij het opstellen van de vervolgstukken.”

Planning

De eerstkomende mijlpaal van het project is dus een feit. “De komende periode zullen wij met ons projectteam, waar ook veel expertise van Nuon in is vertegenwoordigd, de uitwerking van het voorkeursalternatief ter hand nemen,” vertelt Steef van Baalen, omgevingsmanager van Windplan Blauw. “Dat moet leiden tot een voorontwerp Inpassingsplan en de vergunningaanvragen die dit voorjaar in concept gereed zullen zijn. Een enerverende periode dus, waarin we verwachten een goede basis te kunnen leggen voor het vervolgproces!”