Windmaand januari 2018

Windmaand januari 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Overheid investeert in duurzame toekomst

Subsidie voor Windpark Zeewolde

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft SDE (Stimulering Duurzame Energieopwekking) toegekend aan Windpark Zeewolde. “De toekenning van de subsidie is een belangrijke mijlpaal voor het windpark,” aldus Wim Veldboom, voorzitter van Windpark Zeewolde. “Begin 2020 begint de bouw en zal Windpark Zeewolde met 91 turbines jaarlijks voor zo’n 280.000 huishoudens groene stroom opwekken. Door in dit project te investeren, zetten de initiatiefnemers en de overheid een gezamenlijke stap naar een duurzame toekomst.”
Windpark Bommelerwaard-A2 is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf lokale agrarische ondernemers en Windunie.

De totale investering voor de ontwikkelaars van het windpark zal zo’n € 500 miljoen bedragen. Het risicodragend deel van die investering wordt door bewoners, agrarisch ondernemers en turbine-eigenaren uit het projectgebied opgebracht. Ook burgerwindcoöperatie De Nieuwe Molenaars investeert risicodragend en geeft daarnaast in samenwerking met Windpark Zeewolde de inwoners van Almere en Zeewolde de kans om voor 10 miljoen euro te investeren tegen een beperkt risico. Windpark Zeewolde is daarmee een van de grootste community windparken op land in Nederland.

Onherroepelijke vergunningen

De volgende mijlpaal voor het windpark wordt de uitspraak van de Raad van State over de vergunningen. Die komt naar verwachting in de zomer van 2018. Is die uitspraak positief, dan zijn de vergunningen onherroepelijk en starten de onderhandelingen met turbine- en de partijen die de stroom gaan afnemen.

Windunie als adviseur

Windunie heeft in opdracht van Windpark Zeewolde het planologisch traject tot en met vergunningverlening en SDE beschikking getrokken. Nu dat traject is afgerond ondersteunt Windunie in samenwerking met andere adviesbureaus Windpark Zeewolde in de aanbesteding van het Windpark.