Windmaand september 2017

Windmaand september 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

De balans tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid

Vragen over individueel belang en collectieve verantwoordelijkheid raken aan de kern van de coöperatie. De urgentie van deze vragen neemt toe door Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening, inpassing van windmolens in het landschap en wet- en regelgeving, waarbij schaalvergroting bovenaan de agenda staat.

Persoonlijke keuzes

Deze vragen raken mij ook op het persoonlijke vlak. Ik ben een ondernemer met een solitaire molen op mijn erf. Vroeg of laat sta ook ik waarschijnlijk voor de keuze om alles bij het oude te laten zo lang het duurt, of een nieuwe weg in te slaan door aan te sluiten bij een collectief. Deze keuze en de daarmee gepaard gaande zorgen deel ik met een groot aantal van onze leden. Wat is er mooier dan een turbine op je erf of een park samen met je buren.

Waardecreatie voor leden

Het is voor ons als bestuur steeds meer een zoektocht naar een balans tussen waardebehoud voor de leden en draagvlak in de samenleving. Wij hebben als coöperatie een collectief doel met een zakelijk basis. Leden bundelen krachten om individuele doelen te bereiken. En de coöperatie zorgt voor waardecreatie voor alle leden. Echter, waardecreatie is voor ieder lid persoonlijk en voor de coöperatie als geheel blijft het iedere dag een uitdaging om daar invulling aan te geven.

De zoektocht naar evenwicht

Als coöperatie nemen we afgewogen en onderbouwde beslissingen met de overtuiging de juiste dingen voor onze leden te doen. We nemen de belangen en informatie van onze leden mee in processen die langere tijd lopen en nieuwe vormen van samenwerking vereisen.

Het collectieve belang dienen, zonder een individueel lid tekort te doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk blijkt namelijk dat sommige keuzes voor het collectieve belang leiden tot ontevredenheid bij individuele leden. Gehoord en gekend worden blijkt hierbij gelukkig vaak het sleutelwoord. Het blijft echter op de korte en lange termijn balanceren tussen individueel belang en collectieve verantwoordelijkheid op zoek naar zakelijk en persoonlijk evenwicht. Een dagelijkse uitdaging.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan naar C.degraaf@windunie.nl.