Windmaand september 2017

Windmaand september 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windunie spreekt bij 'Wind op Land'

Participatie van omwonenden is een steeds sterker wordende beweging in de windontwikkeling, die samengaat met een stijgend aantal (burger)energiecoöperaties. De provinciale Natuur- en Milieufederaties zien deze beweging ook en organiseerden daarom de bijeenkomst ‘Coöperaties en ontwikkelaars, van wrijving komt glans?’, met workshops, lezingen, verdiepingssessies en debat. Eelco Bots, directeur van Windunie Development, gaf een drukbezochte workshop over grondposities en grondcontracten bij wind op land.

Faizah Oulahsen, campagneleider bij Greenpeace, opende met dit grappige campagnefilmpje over tegenstand in windenergie. Daarna volgden workshops over uiteenlopende onderwerpen: projecten waar een participatieve aanpak werkt, participatie-opties zoals een buurtmolen, hoe je een windpark ontwikkelt, de acceptatie van windmolens door omwonenden en tips voor een coöperatieve aanpak onder de noemer “Participarty”.

Drukbezochte workshop Windunie

Eelco Bots, directeur van Windunie Development, hield een workshop over grondposities en grondcontracten bij wind op land. Het in eerste opzicht technische en mogelijk droge onderwerp werd door Eelco begrijpelijk en in heldere termen uit de doeken gedaan.

Projectontwikkelaars staan voor een dilemma: enerzijds wil je de grondcontracten vroeg afsluiten zodat je je grondposities zeker stelt; anderzijds heb je ook de keus om de contracten later af te sluiten, en creëer je daarmee meer ruimte en mogelijkheden voor participatie door de directe omgeving. De vergoedingensystematiek passeerde ook de revue. Tegenwoordig worden vaker zogenoemde ‘gesocialiseerde grondcontracten’ afgesloten, waarbij de vergoeding niet alleen bij de grondeigenaar, maar deels ook bij de andere omwonenden terecht komt.

De combinatie van wind en zon

Een ander interessant seminar was ‘Wind, zon.. en de kunst van het combineren’ van advies- en ingenieursbureau Liandon. Waar netbeheerder Liander zich niet erg flexibel opstelt ten aanzien van het combineren van wind en zon, moedigt Liandon die combinatie juist aan. Het beste is zelfs om beide bronnen op dezelfde kabel aan te sluiten; dat zorgt zelfs voor een veiligere energie-infrastructuur dan werken met losse kabels.

Windunie helpt u graag met grondcontracten en met zon- en windcombinaties. Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar secretariaat@windunie.nl of bel: 030 – 753 31 00.