Windmaand april 2020

Windmaand april 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Nieuwe tijd, nieuwe uitdagingen

Op 6 mei schrijven we twee maal geschiedenis met de coöperatie Windunie. We organiseren voor het eerst een online voorjaarsvergadering, vanwege de corona maatregelen. En we combineren deze voorjaarsvergadering voor het eerst met de Poolledenvergadering.

Online vergaderen was eerder statutair niet mogelijk, maar door een Noodwet die op 21 april is goedgekeurd door de Eerste Kamer, hebben wij nu deze mogelijkheid. Het is natuurlijk fijn dat deze vergadering door kan gaan. Maar het betekent ook dat wij deze vergadering niet met formele voorstellen rondom de coöperatiestrategie komen, waarover we met u spraken tijdens de regiobijeenkomsten. Deze volgen na de zomer. Dat besluit hebben we genomen, omdat we hierover graag persoonlijk met u als lid willen communiceren. Wat we wel doen zijn de formele punten, waaronder het toelichten en vaststellen van de jaarrekening 2019. En u kunt vooraf of tijdens de vergadering gewoon vragen stellen, die wij direct zullen beantwoorden.

Na de ALV volgt om 15.30 uur de Poolledenvergadering. Hier komen de toelichting op de laatste marktontwikkelingen, de hedge strategie en natuurlijk de definitieve Poolprijs van 2019 aan bod.

Windunie zoekt een nieuw bestuurslid

Coöperatie Windunie zoekt een bestuurslid. Uiteindelijk willen naar een vijfkoppig bestuur. Zelf treed ik als bestuursvoorzitter af in 2022. Wij nodigen dan ook kandidaten met de ambitie om voorzitter van het bestuur te worden met nadruk uit om te solliciteren. Voor meer informatie over de functie kunt u hier terecht.

Corona

De coöperatie volgt de nationale maatregelen rondom corona op, die tot 20 mei gelden voor heel Nederland. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om verspreiding van het coronavirus verder te voorkomen en bij te dragen aan een gezonde en veilige werk- en leefomgeving. We volgen de huidige ontwikkelingen en aanbevelingen op de voet en delen relevante updates.

Ondertussen wensen we veel sterkte en goede moed aan iedereen. Voor veel leden is het een lastige tijd met veel uitdagingen. Draag zorg voor uzelf en voor elkaar.

Tot ziens, online, op 6 mei!

Met vriendelijke groet,

Cor de Graaf
Voorzitter bestuur Coöperatie Windunie