Windmaand april 2020

Windmaand april 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Superstart voor 7 nieuwe molens van ‘Samen voor de Wind’

Productiviteit boven verwachting

De 6 akkerbouwers, verenigd in Samen voor de Wind vof uit Swifterbant, zijn zeer tevreden over de eerste productiecijfers van hun nieuwe windmolenlijn. In januari 2020 is deze officieel in bedrijf gegaan. In de windrijke maanden januari en februari van dit jaar hebben de Enercons E 82 boven verwachting geproduceerd.

Begin jaren ‘90 oriënteerden een aantal boeren uit Swifterbant zich afzonderlijk van elkaar op windenergie. Toen dit een keer ter sprake kwam, staken ze de koppen bij elkaar en werd er in 2002 een windmolenlijn gerealiseerd van 7 Enercon E66 molens: ‘Samen voor de wind.’ Het progressieve beleid van Gemeente Dronten hielp daarbij. ‘Samen voor de wind’ werd in 2003 lid van Windunie, zodat de stroom onder het motto van de coöperatie ‘Samen staan we sterk’ verkocht werd.

Opschaling samen met Windunie

In 2014 wilde ‘Samen voor de Wind’ een opschalingsvergunning aanvragen. Op die manier werd voorkomen dat door wijzigingen in de omgevingsplannen van de Gemeente Dronten de molens te zijner tijd enkel opgeschaald konden worden in een groter geheel.

Een van de initiatiefnemers Piet Dam vertelt: Wij waren 15 jaar geleden nog éénoog koning in molenland. Inmiddels zag het speelveld met de gewijzigde en gecompliceerde wet- en regelgeving er heel anders uit. We realiseerden ons dat een professionele hand in deze opschalingsfase nodig was en hebben Windunie hiervoor gevraagd. Windunie heeft ons veel werk uit handen genomen. Vergunnings- en proceduretrajecten werden vlot getrokken en ook tijdens de aankoop- en bouwfase hield Windunie de vaart in het project.” Hij vervolgt: “Er werd scherp gemonitord of de werkzaamheden volgens afspraak plaatsvonden. De ervaring van Windunie met andere projecten kwam hier zichtbaar in terug.”

Enercon E82 bleek beste keuze

De omgevingsvergunning vereiste de keuze voor Enercon molens met een hoogtelimiet van 70 m. Samen voor de Wind koos voor een Enercon E82, die gecertificeerd is voor een ashoogte van 70 meter. Hierdoor is de productiviteit van de windmolenlijn met zo’n 30% gestegen: Gemiddeld 35.000.000 KWh per jaar voor zo’n 9000 gezinnen.

Tweede leven voor windmolens

De oude windmolens zijn na controle in Litouwen begonnen aan een tweede leven. Zij leveren nog minstens 15 jaar stroom voor zo’n 7500 gezinnen.

Superstart voor 7 nieuwe molens

Alles bij elkaar opgeteld levert Samen voor de Wind hiermee een mooie bijdrage aan de energietransitie! De zeven molens zijn in beheer bij Windunie en draaiden in januari en februari van dit jaar 7% boven de powercurve van de fabrieksspecificatie.

Opschalingsprojecten en beheer van windprojecten

Wilt u meer weten over opschalingsprojecten?
Neem dan contact op met Tim Besseling via mail of via 030 -753 3100.

Wilt u meer weten over beheer van windprojecten?
Neem contact op met Nick de Wilt via mail of via 030 -753 3100.