Windmaand april 2021

Windmaand april 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Mensen, middelen, morgen.

Bestuurscolumn

Alweer een ledenvergadering op afstand op 11 mei. We hadden dat natuurlijk graag anders gewild. In een coöperatie wil je elkaar zien, het collegiale gesprek voeren, informeel even uitwisselen met één van de medewerkers. Het zit er nog niet in. Positief is dat we steeds beter leren hoe we digitale middelen kunnen inzetten. En we hebben intussen allemaal al begrepen dat sommige dingen heel goed digitaal kunnen, ook wanneer COVID-19 ons daartoe niet meer dwingt.

En toch, deze keer was er reden genoeg om heel graag ‘live’ bijeen te willen zijn. Ga maar na: Op 11 mei neemt Jacqueline Tuinenga afscheid. Na twee bestuursperioden gaan u en wij haar missen. Haar punctualiteit en feitenkennis, blindelings de weg wetend in een nog steeds uitdijend archief. Wij bestuursleden nemen afscheid van een plezierige collega, de coöperatie zwaait een ervaren bestuurslid uit met hart voor de zaak. Wie zou Jacqueline niet graag een ‘live’ afscheid wensen?

En wie zou niet graag persoonlijk kennis willen maken met Martine Trip, kandidaat-bestuurslid. Zij zal zich aan u presenteren, het bestuur vraagt u haar te benoemen.

Over middelen

Het gaat niet alleen over mensen, ook de middelen vragen aandacht. De jaarrekening 2020 wordt gepresenteerd en u wordt gevraagd om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Over het garantiekapitaal en de uitbetaling daarvan is al meerdere malen gesproken. Op de ledenvergadering geven we een update. Daar kunt u over meepraten en beslissen.

Over morgen

De ontwikkelingen in de duurzame sector buitelen over elkaar heen. In dertig RES’en wordt geprobeerd om vorm te geven aan de afspraken die Nederland in ‘Parijs’ maakte en Windunie blaast haar partijtje mee. Eén ding is wel duidelijk: ‘Morgen’ is het anders dan vandaag. Er komen nieuwe verdienmodellen en kansen voor nieuw ondernemerschap. Bovendien verdwijnen er dingen die nu vanzelfsprekend zijn. Maar welke? Daar denkt het bestuur over na. De mensen van de Windunie Groep nemen het voortouw. Zij praten u graag bij over de lijnen waarlangs de toekomst verkend wordt. Overbodig te zeggen dat het de moeite waard is om deel te nemen!

U hoeft er de deur niet voor uit. Wel jammer van die aangename gesprekken na afloop en dat drankje aan de bar. Maar ook dat komt goed: ‘Morgen’.

Marten Wiersma
Bestuurslid

Bestuur@windunie.nl