Windmaand april 2021

Windmaand april 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Modelovereenkomst cable pooling

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Als windparken en zonneparken een netaansluiting willen delen (‘cable pooling’) moeten ze onderling afspraken maken. Omdat deze afspraken complex zijn, is er nu een modelovereenkomst Cable Pooling gemaakt. Deze modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame energieproductie op het bestaande net worden aangesloten. De overeenkomst is nu exclusief beschikbaar voor leden van de brancheverenigingen NWEA (wind), Holland Solar (zon) en Energie Samen (energiecoöperaties).

In steeds meer gebieden geven netbeheerders aan dat het net vol is, en worden verzoeken tot een netaansluiting afgewezen. Dat hindert de benodigde groei van lokale opwek van duurzame energie. Het is wachten op netuitbreiding, maar door een aansluiting te delen kan nu al meer duurzame energie op het bestaande net worden aangesloten.

Sinds 2020 is het voor windparken en zonneparken toegestaan om een netaansluiting te delen (cable pooling). Vooral de combinatie van een windpark en een zonnepark is optimaal, omdat de stroompieken uit wind en zon zelden gelijktijdig voorkomen. Met name zonneparken in ontwikkeling hebben vaak geen zicht op een netaansluiting en wachttijden zijn lang. Een oplossing kan zijn om aan te sluiten bij een bestaand windpark. Bij met name project gefinancierde parken is cable pooling uitdagend en zijn aandeelhouders en banken voorzichtig.

NWEA, Holland Solar en Energie Samen hebben Ventolines daarom opdracht gegeven voor het opstellen van een modelovereenkomst Cable Pooling, waarin partijen afspraken maken om de netaansluiting te delen. Met deze overeenkomst kunnen veel zorgen worden weggenomen. De modelovereenkomst gaat uit van de situatie dat de partijen die overwegen een aansluiting te delen vanaf ‘nul’ beginnen. In die situatie moeten over veel onderwerpen en voor een heel lange duur afspraken worden gemaakt. Denk wat de onderwerpen betreft onder andere aan de planning, het contracteren met de netbeheerder en het bouwen en beheren van een gemeenschappelijke installatie voor de gedeelde aansluiting. Bij dit alles houdt de modelovereenkomst nadrukkelijk rekening met eisen die belangrijk zijn voor de financierbaarheid van de projecten.

Windunieleden kunnen de modelovereenkomst opvragen door een mail te sturen aan Leon Straathof of aan Rens Savenije.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.