Windmaand juni 2020

Windmaand juni 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Nieuws over het bestuur, het jaaroverzicht en de energieprijs

Windunie timmert aan de weg

We beginnen allemaal een beetje te wennen aan het werken in de anderhalve meter economie. Hoewel dat in de agrarische sector niet echt moeilijk is en je het ook snel kunt vergeten. Als je alleen in je trekker-cabine zit, kun je prachtig “corona-proof” werken.

Op kantoren vraagt het voorbereiding en alertheid. De medewerkers van Windunie komen langzaamaan weer naar kantoor. Zij moeten zich wel van tevoren opgeven voor een dag, maar dat is werkbaar. Overleggen met externe partijen op kantoor is nog even niet aan de orde.

Twee kandidaat-bestuursleden

Als coöperatiebestuur hebben we alweer één vergadering fysiek gehouden. We hebben ook fysiek gesprekken gevoerd met belangstellenden voor een bestuursfunctie. Het was heel fijn dat dat weer mogelijk was. We kunnen twee kandidaat-bestuursleden aan u voorstellen op de Algemene Ledenvergadering in december. Zij zullen vanaf september al gaan meedraaien in het bestuur. Wij zijn content met de belangstelling die er was voor de vacatures en de kwaliteit van de kandidaten.

Dalende energieprijs

De dalende energieprijs is leuk als je consument of afnemer bent maar voor producenten is het een uitdaging om een goede prijs voor de geproduceerde kilowatten te krijgen. Windunie Trading is daar zeer professioneel mee aan de slag.

Jaaroverzicht over 2019

Dit jaar heeft de coöperatie geen jaarverslag uitgebracht bij de voorjaarsvergadering. Wel hebben we voor u een online versie met daarin een jaaroverzicht over het jaar 2019 gemaakt. We vinden het belangrijk om u te laten zien wat we als Windunie Groep en coöperatie hebben bereikt en hoe we de toekomst zien. Naar het jaaroverzicht 2019!

Coöperatiestrategie

Ondertussen leggen we de laatste hand aan de strategie voor de coöperatie. Hierover hoort u in december ook meer.

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid

Bestuur@Windunie.nl