Windmaand juni 2020

Windmaand juni 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Update

Obligaties Windpark Den Tol

Leden van Coöperatie Windunie krijgen de gelegenheid om mede te investeren in windparken in ontwikkeling. Windpark Den Tol is een van die parken. De investerende leden (obligatiehouders) informeren wij via updates met enige regelmaat geïnformeerd over het verloop van dit project. In dit artikel leest u over de huidige stand van zaken van Windpark Den Tol.  

Windpark Den Tol is een initiatief van een groep agrarische ondernemers en Windunie. Met de negen te bouwen turbines ten oosten van Netterden willen we een bijdrage leveren aan de productie van duurzame energie en een nieuwe inkomstenbron verkrijgen aanvullend op de inkomsten uit de agrarische bedrijfsvoering.

Uitspraak van Raad van State

Voor Windpark Den Tol geldt dat alle benodigde besluiten onherroepelijk zijn, op één na: de Flora- en Faunawet ontheffing. Door verschillende oorzaken buiten de invloedssfeer van Windpark Den Tol, ligt deze rechtszaak bij de Raad van State al meer dan een jaar te wachten op behandeling.

In de tussentijd hebben wij een marktconform contract gesloten met Enercon voor de levering van de turbines. Tevens hebben wij van Enercon een lening gekregen voor de fase vanaf zomer 2019 tot en met Financial Close.

Gewijzigde planning

We hebben in dit project al meerdere keren planningen gemaakt die uiteindelijk opgeschoven werden. Daarom wordt er geen nieuwe planning gemaakt, zolang we geen onherroepelijk ontheffing hebben. We streven ernaar om de Financial Close en bouw zo spoedig mogelijk na de uitspraak Raad van State (de zitting is nu gepland op 7 juli aanstaande) te realiseren.

Heeft u vragen over bovenstaand, neem dan contact op met Jan Slootweg via e-mail of per telefoon: 030 – 753 31 00.