Windmaand juni 2020

Windmaand juni 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Succesvol lobbytraject transportcapaciteit en aansluitplicht

Op 8 juni publiceerde het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) de vervolgbrief over de netinfrastructuur. Voorafgaand aan de publicatie van deze brief is er veelvuldig overleg gevoerd tussen de netbeheerders, het ministerie, brancheorganisatie NWEA (de Nederlandse WindEnergie Associatie) en andere belanghebbende partijen.

Vanuit NWEA was de inzet om het recht op transportcapaciteit en verplichte aansluitplicht in stand te houden. Dit is gelukt, zoals blijkt uit de Kamerbrief. Via Energie Samen is Windunie aangesloten bij NWEA. Er waren grote zorgen over de aankondiging in de concept-Kamerbrief over voorgenomen aanpassingen in de Elektriciteitswet. Daarin leken de aansluit- en transportplicht rigoureus veranderd te worden, ten nadele van de aangeslotenen.

Vergoeding gedwongen terugregeling bij congestie

Na veelvuldige correspondentie en besprekingen met EZK is het gelukt om de aankondiging in lijn te krijgen met de standpunten van NWEA. De bron van alle discussie hierover is artikel 13 van de Europese Elektriciteitsverordening 2019/943. Daarin wordt de vergoeding geregeld voor gedwongen terugregeling van aangeslotenen bij congestie.

Leon Straathof is adviseur netinfrastructuur en -regulering en wordt ingehuurd door NWEA, Energie Samen en Holland Solar en geeft aan: “Als je alle nieuwe duurzame opwek altijd moet aansluiten, zoals rechters tot nu toe iedere keer beslissen, dan is het risico aanwezig dat de netbeheerder jarenlang ongelimiteerd moet betalen. We verwachten dat we hier uit kunnen komen met EZK en de netbeheerders“.

Aansluitplicht blijft, maar hangt af van beschikbare netcapaciteit

De aansluitplicht blijft overeind, dat is Europees zo bepaald. Iedereen houdt het recht op aansluiting, maar de aansluittermijn gaat afhangen van de beschikbare netcapaciteit. Op dit moment is de wettelijke aansluittermijn voor netbeheerders 18 weken. Die wordt in de praktijk vaak niet gehaald. In de Kamerbrief geeft Minister Wiebes aan dat in de nieuwe Energiewet waarschijnlijk een meer gedifferentieerde termijn wordt opgenomen op basis van het type aansluiting.

Openstelling consultatie Energiewet

Voor windparken groter dan 10 MVA is de verwachting dat de termijn voor de aansluitplicht verlengd zal worden. EZK werkt de komende weken uit hoe hier precies mee om te gaan, samen met netbeheerders, de opweksector en andere marktpartijen. De verwachting is dat na de zomer de consultatie voor de Energiewet wordt opengesteld. Wij houden in de gaten wat hierin wordt opgenomen en gaan een zienswijze indienen via NWEA.

Windunie is positief over deze uitkomst. Het verkrijgen van een netaansluiting is namelijk een voorwaarde van banken om financiering voor projecten te krijgen. In dit traject is regelmatig met leden overleg gevoerd via de verschillende NWEA-commissies. Deze commissies haalden input op bij de inhoudelijk specialisten bij Windunie en Energie Samen om de medewerkers van NWEA van juiste informatie te voorzien, zodat zij goed geïnformeerd aan de overlegtafels zitten.

Voor meer informatie en de Kamerbrief verwijzen wij u graag naar de website van NWEA

Wilt u meer weten over lobby door Windunie? Kijk dan hier. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor leden: Lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.