Windmaand oktober 2022

Windmaand oktober 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

De kleur van innovatie

Terwijl de oktoberregen op het raam roffelt, tik ik deze column. De herfstkleuren verschijnen langzamerhand en buiten liggen de hopen bladeren bijeen gejaagd door de wind.

Intussen bruist en leeft de coöperatie fris voort op de regiobijeenkomsten (Sneek achter de rug op moment van schrijven) in Wieringerwerf en Zeewolde.

Kernonderwerp is systeemintegratie en alle deelonderwerpen (bijvoorbeeld batterijen) die daaromheen hangen en ook de opfrisbeurt van onze huisstijl.

Innovatie kan je definiëren als dingen anders doen. Of beter doen. Vanuit de theorie kan dat op twee manieren: disruptief (totaal anders) of incrementeel (met stappen verbeteren).

Een voorbeeld van disruptieve innovatie is de introductie van de smartphone en van incrementele innovatie zou je kunnen denken aan het verbeteren van de processor capaciteit met dezelfde technologie.

Naar welke innovatie je op zoek bent, bepaalt ook hoe je innoveert. Hoe willen wij als Windunie innoveren? En met wie dan? Disruptief, dus volledig anders dan de huidige stand van zaken of juist incrementeel? Disruptieve innovatie heeft doorgaans meer impact, maar is ook risicovoller omdat je niet weet of het gaat aanslaan. Incrementele innovatie heeft het voordeel dat het uitgaat van bestaande capaciteiten en klantwensen. Maar kan het nadeel hebben dat het ingehaald wordt door een disruptieve innovatie.

Ter illustratie een klein overzicht van innovaties waarbij je ook bij een aantal kan beargumenteren dat deze disruptief dan wel incrementeel zijn:

Disruptief:
– Volledige decentrale elektriciteitsopwekking
– Waterstofeconomie
– Wind op zee met burgerparticipatie
– Toepassen van batterijen in het bestaande netwerk

Incrementeel:
– Efficiëntere beheerssystemen van windparken
– Schaalvergroting van productiecapaciteit van opwekinstallaties
– 100% groen PPA’s (nieuwe stijl PPA’s) om een deel van het poolvolume anders te verwaarden

Kern is natuurlijk dat ook disruptieve innovatie bestaat uit kleine stapjes. Laten we de stapjes zetten en de barrières die er zijn doorbreken en samen een mooi resultaat neerzetten als coöperatie en groep om onze doelstellingen te behalen. De combinatie van excellente kennis (iets écht goed uitzoeken en overdraagbaar maken naar leden) en de ondernemersdurf (bijv. leden die meedoen aan pilots met een hoger risico). Laten we er samen de schouders onder zetten.

Over schouders gesproken hierbij de complimenten voor Nick, Nicole en Véronique die tezamen de werkzaamheden na het vertrek van Mariska en Jochem (toch wel categorie big-shoes-to-fill) goed hebben opgepakt!

Jan Ubbo Berghuis
Bestuurslid
bestuur@windunie.nl