Windmaand september 2022

Windmaand september 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Blogreeks 'Jong Windunie'

De maatschappelijke balans op lange termijn

Windmolens op land. Ze staan zichtbaar hoog boven het landschap. Je kunt er eigenlijk niet omheen. Broeikasgassen en fijnstof hebben geen zichtbaar effect op het landschap. Ze zweven onzichtbaar door de lucht. Daar kun je wel "omheen". Maar kun je daar eigenlijk wel echt omheen?

Broeikasgassen komen vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen (CO2) en door uitstoot via landbouw, methaan (CH4) en lachgas (N2O). Door de toename van broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde, met desastreuse gevolgen voor mens en milieu als we dit niet snel weten in te perken. Tijdens verbranding van fossiele brandstoffen, komt er ook fijnstof vrij. Dit zijn microscopisch kleine deeltjes die luchtvervuiling veroorzaakt. Het effect van de luchtvervuiling door fijnstof is qua ziektelast vergelijkbaar met overgewicht en groter dan het effect van overmatig alcolholverbruik. Bij langjarige blootstelling aan fijnstof verliest een persoon in Nederland gemiddeld 13 maanden op zijn levensduur*.

Windmolens stoten geen onzichtbare CO2 én onzichtbaar fijnstof uit. Maar je ziet ze wel staan in het landschap en dat veroorzaakt onrust. We moeten daar als windbranche de juiste informatie over geven en luisteren naar omwonenden. Dat staat als een paal boven water. Maar, hoe maak je persoonlijk en als maatschappij de balans op tussen een zichtbare oplossing en een niet zichtbaar probleem?

Persoonlijk vind ik windmolens wel fraai. Dat komt omdat ik deze draaiende kunstwerken associeer met een duurzame toekomst zonder broeikasgassen en fijnstof, die bijdragen aan een duurzame en schone wereld die niet met 3 graden opwarmt. Als deze windmolens aardolie zouden produceren dan keek ik daar wel anders naar!

Ik zou graag zaken in perspectief plaatsen en de vraag stellen wat op de lange termijn de meest ingrijpende maatschappelijke gevolgen heeft?

RIVM: Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in context