Windmaand september 2022

Windmaand september 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Lobby

Reactie NWEA op Prinsjesdag: wind als oplossing van de energiecrisis

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Brancheorganisatie NWEA heeft de afgelopen periode hard gelobbyd voor een vergroting van het aantal GW, met name op zee en heeft daarover onderstaand bericht naar buiten gebracht.

Het kabinet heeft besloten om de targets te verdriedubbelen naar 70GW in 2050. NWEA is daarover verheugd, maar tegelijkertijd zeer bezorgd over de hoge energieprijzen en de gevolgen daarvan voor burgers en bedrijven. Het is van het grootste belang dat het kabinet deze groepen beschermd. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Onze leden zijn blij met de enige echte oplossing van de energiecrisis; investeren in hernieuwbare energie. Windenergie is schoon, goedkoop en maakt ons onafhankelijk van Russisch gas.” 

Het is logisch dat bekeken wordt hoe extreme overwinsten bij fossiele energie kunnen worden afgeroomd. Door de huidige opzet van de marktprijs profiteren ook duurzame energieprojecten mee die hun productie zelf op de korte termijn elektriciteitsmarkt verhandelen. Tegelijk zijn er heel veel duurzame energieprojecten die dit niet doen maar gebruik maken van langjarige prijsafspraken tussen producent en afnemer. Om die reden is een prijsplafond voor duurzame energie praktisch niet implementeerbaar. Daarnaast remt zo’n plafond de broodnodige ontwikkeling van duurzame energie.

Want om van het gas af te komen is zoveel en zo snel mogelijk investeren in een duurzaam energiesysteem de enige oplossing. Een prijsplafond voor windprojecten zal de markt instabiel maken en daarmee mogelijkerwijs zelfs een rem op de ontwikkelingen zetten. Een tijdelijke verhoging van de vennootschapsbelasting kan op korte termijn extra geld generen om de laagste inkomens te compenseren, dit is makkelijker in te voeren. Daarnaast bekijkt NWEA in overleg met de leden op welke manier de windsector vrijwillig kan bijdragen een aantal windprojecten zijn daar lokaal al mee bezig.

Deze crisis onderstreept andermaal het belang van heel hard en snel inzetten op duurzame energie en energiebesparing. Een belangrijke oplossing is het elektrificeren van bestaande industriële processen: niet alleen biedt dat de mogelijkheid om deze elektriciteit duurzaam op te wekken, de omzetting zorgt ook voor een forse besparing. De afgelopen periode is geïnventariseerd dat er ca 80 TWh extra elektriciteitsvraag voor 2030 nog bij komt. De windsector staat de popelen om een forse bijdrage te leveren. Voor wind op land is meer potentie dan de huidige doelstelling van 35 TWh (voor wind- en zonne-energie). Voor wind op zee is al afgesproken dat er 10 GW (45 TWh) extra bijkomt. Voor 2030 kan niet meer worden aangesloten, wel is het mogelijk om via het innovatieprogramma waterstof nog ca. 2 GW (9 TWh) in te vullen. Of dit helemaal gerealiseerd kan worden is onzeker maar de ontwikkeling van groene waterstof is sowieso belangrijk. NWEA roept daarom op dit programma snel in werking te zetten.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.