Windmaand september 2022

Windmaand september 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Reactie Energie Samen en Windunie op aangekondigde EU- en NL-maatregelen energiemarkt

Maak maatregelenpakket robuust, slim en lokaal!

Afgelopen twee weken is er veel aandacht besteedt aan het opstellen van onze reactie op de door de EU en NL voorgenomen energiemarkt maatregelen. Op de speciaal hiervoor ingelaste ledenvergadering van dinsdag 27 september 2022 is de reactie besproken en afgestemd. De emotie liep soms flink op. Iedereen kon zeggen wat hij te zeggen had zonder dat ik/wij ons moesten verdedigen. Iedereen snapt best de gevoeligheid en de uitdaging om het goed te doen. Heel fijn is dat we deze discussie in de breedte konden voeren. Dat is goed en schept een band. Dat is denk ik onder meer waarom Windunie is opgericht. Jullie opmerkingen hebben we verwerkt en na afstemming met het bestuur is het bijgaande reactie geworden. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik die graag. Voor nu dank voor de inbreng. - Axel Posthumus, Directeur Windunie Groep

De EU zet zich met een maatregelenpakket schrap voor de ontstane energiecrisis. Als nationale regeringen de voorstellen uit Brussel overnemen, worden de energieopbrengsten voor producenten van wind- en zonnestroom boven de 180 euro per MWh afgeroomd. Deze opbrengsten gebruiken regeringen voor betaalbare energie voor iedereen. De Europese voorstellen zijn er om gezinnen en overheden te helpen zodat er voldoende en betaalbare energie is in de winter van 2022-2023.

Energie Samen en Windunie, als vertegenwoordigers van energiecoöperaties van burgers en agrariërs in Nederland, onderschrijven dat maatregelen nodig zijn. Wij beleven een serieuze energiecrisis. Wij willen er samen met onze leden alles aan doen om de gevolgen van de energiecrisis te minimaliseren. Wij ondersteunen de intentie om huishoudens te beschermen tegen de hoge energieprijzen (op korte en lange termijn) en willen onze bijdrage hieraan leveren. Hierbij pleiten wij voor robuuste, slimme en lokale oplossingen op korte en lange termijn, die passen bij het gedachtengoed, de positie en de ambities van energiecoöperaties van burgers en agrariërs. Wij willen voorkomen dat de uitvoering vastloopt in bureaucratie, juridische procedures, onduidelijkheid en onzekerheid voor producenten en huishoudens. Wij streven naar een eerlijk rendement voor iedere schakel in de productieketen. Alleen samen zorgen wij ervoor dat iedereen kan meewerken aan – en profiteren van – een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Ons concrete aanbod:

  1. Loyale medewerking aan mogelijkheden om energie betaalbaar te houden. Graag denken wij mee over slimme vormen en een robuuste uitvoering. Er leven bij ons vragen over de grondslag. Bijvoorbeeld afromen op de energieprijs van duurzame energieproducenten of op de winst van alle bedrijven in Nederland? Of de vraag wat er met de vrijvallende subsidies (SDE) gaat gebeuren?
  2. Inzet van ons Local4local concept waarin wij direct leveren aan lokale afnemers tegen een faire en voorspelbare prijs. Onderdeel van dit concept is energiebesparing, slimmer gebruik van het energienet en gedragssturing zodat vraag en aanbod dicht bij elkaar komen. Dit concept is de oplossing voor de toekomst maar daar waar mogelijk willen wij het nu al inzetten. Coöperatieve energieleveranciers leveren tegen een faire prijs en dragen daarmee al bij aan een oplossing.
  3. Maximale hulp bij het opstellen en uitvoeren van de RES-plannen en het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Nederland. Wij doen dit altijd in lokaal eigendom met maximaal draagvlak en oog voor de ruimtelijke inpassing. Laten wij deze crisis gebruiken om samen bestaande blokkades weg te nemen. En te werken aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem dat betaalbare energie levert aan Nederland.
  4. Samenwerking, samenwerking & samenwerking. Wij bieden een uitgestoken hand om samen te komen tot oplossingen op de korte en lange termijn. Wij vertegenwoordigen 6 TWh aan zon- en windenergie op land in Nederland. Dat is een derde van alle duurzame energieproductie in Nederland.

André Jurjus, voorzitter Energie Samen en Jacco de Graaf, voorzitter Windunie

Energie Samen vertegenwoordigt via haar leden het grootste deel van de coöperatieve opwek in Nederland. Windunie is aangesloten bij Energie Samen. Samen vertegenwoordigen zij een derde van alle opwek uit wind- en zonne-energie in Nederland. Voor meer informatie neem contact op met Siward Zomer (06 37 35 05 69 | siward.zomer@energiesamen.nu), coöperatief directeur Energie Samen en Axel Posthumus (06 29 01 55 84 | axel.posthumus@windunie.nl), directeur Windunie.