Windmaand september 2018

Windmaand september 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Klein- en grootverbruik aansluiting én zonnepanelen? U krijgt mogelijk geld terug.

Energiebelasting terugvragen

Als je meerdere aansluitingen op één ‘WOZ-object’ hebt, doe je er verstandig aan om deze te clusteren. Zo betaal je maar één keer energiebelasting. Ik ontdekte dat het voor eigenaren van zonnepanelen met zowel een groot- alsook een kleinverbruik aansluiting nóg slimmer kan.

Over Energiebelasting heb ik al vaker informatie met u gedeeld. Eerder ging dit over de zogenaamde ‘complexheffing’. Als er meerdere aansluitingen op één WOZ-locatie zijn, worden deze voor de Energiebelasting samen genomen. Dat is voordelig, omdat de Energiebelasting volgens een staffel wordt berekend. Het energiebedrijf weet helaas niet altijd of er geclusterd kan worden. Daarom is het verstandig om dit als ondernemer zelf aan te kaarten.

Klein- én grootverbruik aansluiting

Ik werd zelf recent geconfronteerd met een nieuw fenomeen. We hebben op onze WOZ-locatie zowel een kleinverbruik als grootverbruik aansluiting. Op beide aansluitingen liggen zonnepanelen. Ik was van mening dat er eerst gesaldeerd moet worden op de kleinverbruik aansluiting (dus afname minus eigen productie) en dat de afname van de grootverbruik aansluiting daarbij opgeteld moest worden. Het energiebedrijf vond echter dat de salderingsregeling niet geldt voor de grootverbruik aansluiting, wanneer er al een kleinverbruik aansluiting is. Maar toen ik doorvroeg bleek er geen juridische grondslag te zijn voor dat standpunt; zij handelden eigenlijk vooral zo “omdat andere energiebedrijven het ook zo doen”.

Juridisch advies van Windunie

Ik heb toen Windunie ingeschakeld, waarna Christoph Buter, de bedrijfsjurist van Windunie, contact heeft opgenomen met de Belastingdienst. Uit dat contact bleek dat salderen voor grootverbruik wel mogelijk is, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.  Ik voldeed hieraan en na terugkoppeling aan het energiebedrijf heb ik inmiddels gecorrigeerde facturen ontvangen voor de bedragen die teveel in rekening waren gebracht.

Krijgt u geld terug?

Het gaat iets te ver om de exacte wettelijke regelingen en voorwaarden in dit artikel in detail uit te leggen. Wel kunt u eens nagaan of bovenstaande situatie op u van toepassing is. Wilt u er meer van weten? Neem dan gerust contact op met mij via jacqueline.tuinenga@windunie.nl.