Windmaand september 2018

Windmaand september 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Klimaatakkoord: details uitwerken

De plannen zijn nog niet allemaal af, maar technisch wel zo goed als rond. Over de invulling van de details van het Klimaatakkoord wordt in de tweede onderhandelingsronde aan de sectortafels gesproken. Het voorbereidende werk doen een groot aantal werkgroepen. Uiteindelijk moeten het kabinet en de Tweede Kamer beslissen hoe het wettelijk kader van het akkoord er precies uit komt te zien.

ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX (met deelname van de Coöperatie Windunie) ondersteunen via ‘Energie Samen’ burgerinitiatieven voor de verduurzaming van energieproductie. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk namelijk een belangrijke sleutel tot het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord. Energie Samen neemt niet in elke voorbereidende werkgroep van de tafels plaats, maar richt zich specifiek op die werkgroepen waar financiering, innovatie, burgerparticipatie en de randvoorwaarden voor hernieuwbare energie op land worden besproken. Windunie vertegenwoordigt Energie Samen bij enkele van de overleggen aan de Klimaattafel Elektriciteit.

We hebben er vertrouwen in dat er voor de energiecoöperaties en de burger in de energietransitie een goed akkoord komt in december. We merken echter nog wel dat burgerparticipatie en de rol van burgers in de energietransitie voor veel partijen onbekend terrein is. Er is veel uitleg nodig over wat energiecoöperaties precies doen en waarom zij bijvoorbeeld vanwege hun lokale karakter en democratische organisatie anders zijn dan gewone marktpartijen. Het belang van burgerparticipatie is in de eerste helft van het akkoord benadrukt. Het is nu aan Energie Samen en haar  achterban, waaronder Windunie, om vast te leggen wat dit concreet betekent.