Windmaand juli 2020

Windmaand juli 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Het geheim van succesvol ondernemen

De werkwijze van Windunie kenmerkt zich door de oprechte interesse in de belangen van alle betrokken partijen bij haar energieprojecten. Windunie zoekt daarbij actief naar gedragen oplossingen en uitkomsten. Op die manier zorgt Windunie voor duurzame relaties met alle belanghebbenden. Dit doen we uiteraard zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen: samen werken aan duurzame energieprojecten in maximaal lokaal eigendom.

Oprechte interesse voor de problemen, drijfveren en belangen van elkaar zijn een noodzakelijke voorwaarde bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Dat is in de energiewereld ooit anders geweest, maar de tijden en inzichten zijn veranderd.

Energieprojecten ontwikkelen: betrek je omgeving

De meeste initiatiefnemers in duurzame energie realiseren hun projecten nog steeds het liefst alleen. Maar zij zijn niet meer compromisloos en begrijpen dat projectontwikkeling tegenwoordig niet meer gaat, zonder je omgeving te betrekken. Je ziet dat vandaag de dag terug in de participatietrajecten bij projecten, zowel bij grote als kleine zonne- en windparken.

‘Armworstelen’ tast resultaat en draagvlak aan

Er zijn echter nog voorbeelden waar de hakken in het zand gaan. Dat eindigt met een flink potje armworstelen met als gevolg dat er altijd een verliezer is. Zo bezie ik ook de boerenprotesten, zoals die tegen de krachtvoermaatregel, waarbij de sfeer steeds grimmiger wordt. Die protesten richten zich steeds meer op de persoon en het willen overtuigen van het eigen gelijk. Inhoudelijk kun je dan best gelijk hebben, maar de vorm maakt dat je het resultaat en je draagvlak uiteindelijk sterk aantast.

Windunie gaat de dialoog aan

Binnen de RES’en zien we dat sommige groepen zich niet herkennen in de plannen of zich niet gehoord voelen. Windunie gaat met die groepen rond de tafel zitten. We willen de belangen en standpunten horen en de dialoog aangaan. Het vraagt veel tijd, geduld en inlevingsvermogen, maar het is in de huidige tijd (terecht) de enige manier die tot succes kan leiden.

Als ondernemer wil je het liefst zo snel mogelijk werken, maar de succesvolste ondernemers zijn uiteindelijk niet de sterkste. Het zijn juist diegenen die zich het beste kunnen inleven en aanpassen.

Cor de Graaf
Bestuursvoorzitter

Bestuur@windunie.nl