Windmaand juli 2020

Windmaand juli 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie lobby

NWEA zet stappen rondom SDE++ en wetswijziging ‘cable pooling’

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten. NWEA heeft resultaat behaald op de SDE++ regeling en de wetswijziging ten aanzien van ‘Cable pooling’.

Op 9 juli is in de Staatscourant een wetswijziging gepubliceerd ten aanzien van ‘cable pooling’. Aparte installaties, zoals een zonnepark en een windpark, moeten op dit moment verplicht beschikken over een eigen aansluiting op het net. In de praktijk kan het efficiënter zijn wind en zon gebruik te laten maken van één aansluiting, zeker omdat beide installaties vaak niet op hetzelfde moment veel stroom opwekken.

Wetswijziging ‘cable pooling’ maakt meerdere aansluitingen mogelijk

Door ‘cable pooling’ toe te staan, kan de ruimte op het net slimmer benut worden en kunnen parken sneller en goedkoper worden aangesloten. De wetswijziging maakt het mogelijk om meerdere aansluitingen te combineren. Vanuit NWEA is flink gelobbyd om dit voor elkaar te krijgen. Vooralsnog lijkt dit voor nieuwe duurzame opwekinstallaties te gelden en niet voor bestaande opwekinstallaties. Vanuit NWEA wordt gekeken of dit ook voor bestaande opwekinstallaties toegepast kan worden.

NWEA bespreekt verslechterde SDE++

Vanuit NWEA wordt al enige tijd op verschillende manieren bij de overheid, maar ook bijvoorbeeld bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aandacht gevraagd voor de verslechterde SDE++ voor wind op land en hoe hiermee om te gaan. In april is er een rondetafelgesprek geweest met verschillende partijen.

De Rabobank was ook bij het gesprek en die gaf aan dat grote projecten in Europa (vooral op zee) tegen veel lagere subsidie bedragen gerealiseerd worden (zeker in Scandinavië). Wind op Land kan daarmee niet concurreren. De grote vraag is hoe onze overheid daarmee wil omgaan.

Vraagtekens rond toekomstige windenergieprojecten

De verwachting is dat er zo niet veel projecten op land rendabel kunnen zijn. Zeker niet wanneer er vanuit een RES ook nog hoogtebeperkingen worden opgelegd. De verwachting is ook dat wanneer in 2021 blijkt dat het aantal aanvragen voor Wind op Land minder wordt, de SDE++ wellicht weer wordt aangepast. NWEA wil hierover in gesprek blijven met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

NWEA zet punten uiteen tijdens consultatiegesprek

In juni heeft met het PBL een consultatiegesprek plaatsgevonden waar NWEA bij aan tafel zat over de SDE++ 2021. Daarbij zijn namens NWEA onder andere de volgende punten aangegeven:

– NWEA heeft zorgen over de discrepantie tussen SDE++ en de RES’en en is bang dat EZK windenergieprojecten op land te snel uit de SDE++ drukt
– Bij de berekening van 35 TWh wordt uitgegaan van aanvragen en niet van wat er werkelijk gerealiseerd gaat worden
– Kosten die gemaakt worden voorafgaand aan de SDE++ aanvraag worden niet meegenomen;
– Ontwikkelkosten zijn wel nog steeds even groot (3-5% van de CAPEX excl., en 5-7% van de CAPEX inclusief legekosten), en moeten wel uit de businesscase kunnen worden terugverdiend. Bij de steeds kleiner wordende parken drukken deze kosten nóg meer op de businesscase en moeten ze dus uit het rendement op eigen vermogen komen, hetgeen een zeer significante impact heeft . Voor parken met kleinere turbines geldt dit in nog sterkere mate.
– Steeds meer projecten kunnen niet meer rond gerekend worden door stijgende turbineprijzen en de project-specifieke kosten. Het feit dat GvO- inkomsten worden verrekend in de SDE, speelt hierbij ook een rol.

Windunie besteedt intern aandacht aan businesscases

Binnen Windunie zien we ook dat het steeds lastiger wordt om nieuwe projecten rond te rekenen in de businesscase. Komende maanden besteedt Windunie intern aandacht aan dit vraagstuk: hoe groot is het gat bij onze projecten, welke verschillen zien we in onze projecten t.o.v. de PBL-berekeningen, welke trends zien we in de SDE++ en hoe kunnen we hier ons op voorbereiden, waar zien we kansen in onze businesscases en hoe kunnen we die benutten?

Hierbij gaan we brede oplossingsrichtingen verkennen, onder andere het type turbine, de combinatie met andere technologieën, een andere vergoedingenstructuur, optimalisaties in het stroomcontract, andere financieringsvormen, banken benaderen om minder risicomijdend te zijn. Deze ideeën vormen uiteindelijk input voor NWEA.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor Windunieleden: Lobby informatie op ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.