Windmaand juli 2020

Windmaand juli 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
PPS Energie & Landbouw

Landbouwbedrijven leveren driedubbele bijdrage aan de energietransitie

Wat is de rol van de landbouw in de energietransitie? Aan die vraag wordt gewerkt vanuit de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Energie en Landbouw. Windunie is partner van dit project, samen met Wageningen University & Research, LTO Noord, Alliander, Stedin, ECN / TNO en Jules Energy.

Een aantal leden van Windunie levert een belangrijke bijdrage aan deze Publiek-Private Samenwerking door deel te nemen aan het Innovatienetwerk BoerEnEnergie. Deze groep van voorloperbedrijven werkt samen met de projectpartners aan een agenda voor innovatie, beleid en uitvoering. In deze brochure stellen de deelnemers zich voor.

Publicatie resultaten van de PPS Energie en Landbouw

In het rapport “Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren” wordt uitgelegd hoe de melkveehouderij en akkerbouw meer hernieuwbare energie kunnen produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten. Landbouwbedrijven leveren zo een driedubbele bijdrage aan de energietransitie: meer hernieuwbare energieproductie, een bijdrage aan de netstabiliteit en het reduceren van maatschappelijke kosten. Lees hier wat er nu al mogelijk is om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen.

Wilt u meer informatie over dit project, kijk dan op www.ppsenergielandbouw.nl, of neem contact op met Myrte Koch via mail of per telefoon 030 753 31 00.