Windmaand oktober 2018

Windmaand oktober 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Het lijkt onmogelijk, tot het gedaan is!

Vaak hoor je de stelling “verandering is de enige constante”. Is dat wel zo? Mensen houden in principe niet van verandering. Zeker niet in hun omgeving. Dat leert ook de discussie over windmolens die vijftien tot tien jaar geleden begon.

Dezelfde discussie duikt nu weer op, maar dan voor zonne-energie. De meeste Windunieleden zien intussen wel de positieve bijdrage van zonne-energie aan hun bedrijfsvoering en aan de landelijke energietransitie. Het is onbetwist dat deze transitie een grote en zichtbare stempel gaat drukken op het landschap.

Naast positieve geluiden blijft er ook vanuit de agrarische sector nog weerstand bestaan. Deze weerstand komt voort uit de gedachte dat zonneweides slecht zijn voor het land en voor de agrariër en alleen goed voor de diepe zakken van de projectontwikkelaars. Bovendien denkt men dat de daken genoeg ruimte bieden.

Echter, wanneer we de daken vol leggen dan gaat het nog steeds over slechts 10 procent van de doelstellingen in het op handen zijnde klimaatakkoord. Er zal zeker op landbouwgrond gebouwd moeten worden om de landelijke doelstellingen te halen. Het gaat dan overigens om minder dan 1 procent van het totale productie areaal. Hierbij de oproep om positief en constructief naar de kansen van zonne-energie op weides te kijken.

Voor de agrariër biedt de energietransitie een mooie kans voor het ondernemerschap om als uitbreiding van de puur agrarische activiteiten in te ondernemen. Een zonneweide van een half of 1 hectare kan al interessant zijn. Daarnaast zit de toekomst in decentraal opwekken. De spreiding van agrarische locaties past hier naadloos in. Tel daarbij op de mogelijkheden rond de bedrijven, gekoppeld aan de veelal behoorlijke netcapaciteit. Dat maakt dat er relatief eenvoudig gebouwd kan worden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden met agrarische bouwblokken die al niet meer gebruikt worden, maar nog wel bestemd zijn na bedrijfsbeëindiging. Feitelijk is dit grond wat al onttrokken is aan het agrarisch productiegebied. Door eventueel saneren van opstallen, te knippen en te plakken met bestemmingen wordt het landelijk gebied opgeschoond en ontstaat er elders ruimte.

Ten slotte: als agrarische sector ontkomen ook wij er niet aan om in de nabije toekomst, via de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), verantwoording af te leggen over onze energiebalans. Zon op dak en zonneweides zijn het laag hangende fruit om hieraan te voldoen.

Het gaat om belangen te verbinden en net als bij de start van de discussies over windenergie van vijftien jaar geleden, geldt bij de discussies over zonne-energie: het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is. Binnen enkele jaren en met de energietransitie mee zie ik in ieder geval een toekomst in zonne-energie op weide waar de agrariërs baat bij hebben… ook al is het begin lastig.

Cor de Graaf

Bestuursvoorzitter Coöperatie Windunie