Windmaand mei 2018

Windmaand mei 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Installatie zonnepanelen deelnemers SDE voorjaarsronde 2017

Het is bijna zo ver! Het moment waarop de 4,2 MWp aan zonnepanelen van de deelnemers van de ‘SDE voorjaarsronde 2017’ geïnstalleerd worden, komt dichterbij. Na een succesvolle aanbesteding worden momenteel de daken van de deelnemers met drones ingemeten. Zodra dit is afgerond stelt Zonnegilde de definitieve ontwerpen vast en kan begonnen worden met de bouw. Door de scherpe inkoop van de zonnepanelen en de hoge SDE-beschikkingen hebben we dan voor alle deelnemers een mooi project gerealiseerd.

De evaluatie van het aanbestedingstraject van de voorjaarsronde 2017 is afgerond. Het inkoopteam geeft nu het traject voor de deelnemers die SDE+ subsidie hebben aangevraagd in het najaar van 2017 vorm. Voor hen is eind april een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hier zijn de deelnemers bijgepraat over de aanpak van Windunie en de planning.  In mei worden de gesprekken met de leveranciers afgerond. In juni ontvangen de deelnemers alle informatie met betrekking tot de aanbesteding, de dienstverlening door Windunie, het kostenplaatje en de planning. Dit is het moment om te beslissen wel of niet deel te nemen aan de zonnepanelen inkoopactie.

SDE-beschikking aanvragen

Intussen blijft Windunie zich inzetten om in het najaar van 2018 wederom voor belangstellenden een SDE-beschikking aan te vragen. Heeft u belangstelling, of kent u mensen die belangstelling hebben? Laat het ons weten!

Grondgebonden zon

Ook als u interesse heeft in de ontwikkeling van een zonneweide kunt u contact opnemen met Windunie. We houden nauwlettend het beleid van de provincies en gemeenten in de gaten. We maken haalbaarheidsstudies en schrijven vergunningaanvragen en bepalen samen met u de juiste strategie.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Carel Kooij per mail of op telefoonnummer: 06 27 15 70 51.