Windmaand mei 2018

Windmaand mei 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windunie en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: per 25 mei 2018 trad er één algehele privacywet in werking voor alle landen van de Europese Unie: de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Windunie dient zich hier vanzelfsprekend aan te houden, want Windunie vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden erg belangrijk. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het accountmanagement team en juridische zaken om een aantal maatregelen voor te bereiden:

  • We hanteren een Privacy Verklaring bij het formulier dat we gebruiken bij de uitvraag van gegevens voor de aanvraag voor het lidmaatschap. Door middel van deze verklaring worden nieuwe leden geïnformeerd voor welke doeleinden hun persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Op de website staat een privacy statement, dat bezoekers informeert voor welke doeleinden hun persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Met derde partijen die in opdracht van Windunie en onder haar instructies gegevens verwerken zijn er verwerkersovereenkomsten getekend;
  • Er is een verwerkingenregister opgesteld, waarin zowel op het niveau van de coöperatie als de groepsvennootschappen) overzicht wordt gehouden over de soorten verwerkingen, voor welke doeleinden deze plaatsvinden en met behulp van welke eventuele derde partijen als verwerkers – indien van toepassing. Ook is het beleid voor het bewaren van gegevens aangepast, zodat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig;
  • En tenslotte zijn alle betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt (leden, oud-leden, abonnees  van de Windmaand en overige) apart per mail geïnformeerd over de gegevensverwerkingen van Windunie.

Uw gegevens waren bij Windunie al in goede handen, maar met deze maatregelen zijn uw rechten nog beter gewaarborgd.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons via mail of op telefoonnummer: 030 – 753 31 00.