Windmaand februari 2018

Windmaand februari 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Instemming ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2

Op 30 januari 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan, ontwerp- omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Inmiddels is de zienswijzeperiode gestart en deze loopt van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018. De planning is erop gericht om voor de zomer de ruimtelijke besluiten in provinciale staten vastgesteld te krijgen, zodat in het najaar de SDE aangevraagd kan worden voor het windpark.

Een heel mooi resultaat voor het bestuur van Windpark Bommelerwaard-A2 B.V.!