Windmaand november 2020

Windmaand november 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Algemene Ledenvergadering 25 november

Woensdag hebben wij met ruim 70 aanwezigen een ledenvergadering gehouden. Als bestuur waren wij in Utrecht in de vergaderzaal van het nieuwe Windunie kantoor aanwezig.

We missen het informele contact met u en het geroezemoes in de zaal. In plaats daarvan zaten we in een stille zaal met een scherm waarop de presentatie te zien was. Als je thuis deelneemt aan een vergadering zie je de deelnemers én de presentatie. Wij zagen als bestuur helaas alleen de presentatie.

In mei hebben we een paar punten doorgeschoven, omdat we die live met u wilden bespreken. Dat zit er voorlopig nog niet in, dus ook die punten zijn nu aan bod gekomen.

We beginnen met goed nieuws. Namelijk dat de aanbesteding van de meetdiensten een besparing oplevert van ongeveer 20%. Wat de besparing precies is, hangt af van de meter die u heeft.

De techniek werkte goed en het stemmen maakte snel duidelijk hoe de aanwezigen over de voorstellen dachten. De vergadering heeft ingestemd met de voordracht van twee nieuwe bestuursleden. Jan Ubbo Berghuis en Douwe de Jong gaan u met veel enthousiasme vertegenwoordigen. Wij zijn daar blij mee!

Het voorstel om aan het lidmaatschap een ondergrens te verbinden voor nieuwe leden (grootverbruik) en om de contributie voor huidige en nieuwe leden op minimaal € 450,- per jaar te stellen is overtuigend aangenomen.

Het voorstel om het bestaande winstrechtenmodel aan te passen is ook aangenomen, maar met een minder grote meerderheid van stemmen. Bestuursvoorzitter Cor de Graaf heeft daarom aangekondigd dat dit nieuwe winstrechtenmodel op een later moment weer onderwerp van gesprek zal zijn. Dit gaan we doen zodra het weer mogelijk is om een fysieke ledenvergadering te houden. Wij hechten namelijk veel waarde aan een groot draagvlak bij de leden, wanneer we besluiten nemen.

De vergadering werd afgesloten met de woorden dat wij hopen u spoedig weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten en daarmee wil ik deze column ook afsluiten. Graag tot ziens!

Jacqueline Tuinenga
Bestuurslid

Bestuur@windunie.nl