Windmaand november 2020

Windmaand november 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Energietransitie in de provincie Utrecht

LTO Noord en Windunie ontwikkelen strategisch plan

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 75% van de energie die Nederland in 2030 verbruikt, duurzaam moet worden opgewekt. LTO Noord en Windunie zijn ervan overtuigd, dat het alleen kans van slagen heeft wanneer de verdiensten ten goede komen van de lokale omgeving. LTO Noord en Windunie ontwikkelen daarom een strategisch plan voor de energietransitie in de provincie Utrecht.

Met dit plan willen LTO Noord en Windunie het gesprek aangaan met de RES-regio’s in Utrecht en met de energiecoöperaties. De samenwerking ligt voor de hand: LTO Noord en Windunie hebben namelijk eenzelfde achterban: “Boeren hebben een belangrijke troef in handen als het gaat om de energietransitie”, aldus Erwin Haveman, programmamanager Energie & Projectadviseur Klimaat en Energie LTO Noord. “En dat is ruimte, in de zin van (agrarische) grond.” Reden voor LTO Noord om samen met hun leden en Windunie een strategisch plan te ontwikkelen voor de provincie Utrecht, zodat iedere ondernemer evenveel kansen krijgt om te profiteren en de agrarische structuur versterkt. Een integraal plan met meer maatschappelijk draagvlak, in plaats van losse initiatieven van diverse ontwikkelaars.

Lokale ondernemers en inwoners nog niet altijd goed betrokken

Steef van Baalen, manager Ontwikkeling en Realisatie bij Windunie: “In de RES-regio’s werken overheden samen met maatschappelijke partners aan plannen voor de realisatie van duurzame energie. Vaak worden hierin ook gebieden aangewezen waar dit volgens deze partijen idealiter zou moeten plaatsvinden. Lokale ondernemers en inwoners zijn daar echter nog niet altijd goed bij betrokken. Terwijl dat volgens LTO Noord en Windunie essentieel is voor het draagvlak en daarmee de haalbaarheid. Windunie en LTO Noord hebben elkaar daarin gevonden als natuurlijke partners.”

Meer informatie over het strategisch plan?

Neem dan contact op met Steef van Baalen via mail of per telefoon 030 753 31 00.