Windmaand juli 2018

Windmaand juli 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Doe mee met de najaarsactie!

Basisbedragen SDE najaarsronde 2018 bekend

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de SDE+ najaarsronde 2018. Die is dit najaar geopend van 2 oktober tot 8 november 2018, en er komt wederom 6 miljard euro beschikbaar.

De najaarsronde is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd. Deze ronde zal o.a. langer open zijn, de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV worden lager en de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth wordt aangepast.

Langere openstelling

De eerste twee fases van de SDE+ najaarsronde zijn twee weken open. De data en tijden van de openstelling zijn als volgt:

Fases openstellingsronde
SDE+ najaarsronde 2018
Fasegrenzen elektriciteit en/of warmte
€/kWh
Fasegrenzen hernieuwbaar gas
€/kWh*
Fase 1
2 oktober, 9.00 uur
0,090 0,064
Fase 2
15 oktober, 17.00 uur
0,110 0,078
Fase 3
29 oktober, 17.00 uur
tot 8 november, 17.00 uur
0,130 0,092

Zon-PV

Na de voorjaarsronde was er nog sprake van dat er extra categorie zou komen voor zonneprojecten kleiner dan 100kWp, maar dat ging uiteindelijk toch niet door. De redenatie is dat de hogere kostprijs voor kleine systemen wordt gecompenseerd door de uitgespaarde kosten voor het eigen verbruik. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zet de kostprijsdaling voor Zon-PV door. De kostprijsdaling leidt tot de volgende basisbedragen:

Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp: 0,106 €/kWh (voorjaarsronde 0,112)

Zon-PV ≥ 1 MWp: 0,099 €/kWh (voorjaarsronde 0,107)

De voorlopige correctiebedragen 2018 blijven ongewijzigd.