Windmaand juli 2018

Windmaand juli 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Winduniecolumn

Kansen, kansen, kansen!

De inkt van het klimaatakkoord is net opgedroogd. Tussen de regels door lees je niet alleen de enorme ambitie, maar ook dat er nu echt wat gaat gebeuren. Provincies als Friesland en Noord-Holland zullen nu echt, vroeg of laat, hun blokkade op de duurzame energietransitie moeten opgeven.

Lees de Samenvatting van het Klimaatakkoord en trek je eigen conclusie.

Mijn conclusies zijn:

1. Er is een grote duurzame energie-ambitie (84 TerraWattuur (TWh) = 70% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland, ten opzichte van 17 TWh nu). Van dit totaal moet 35 TWh op land worden gerealiseerd en 49 TWh op zee.

2. Op land wordt er door het Rijk geen keuze gemaakt voor wind of zon. Via de regionale energiestrategieën gaan gemeentes zelf bepalen wat waar komt. In 2019 moet dat vorm hebben gekregen. Ook in Friesland en Noord-Holland!

3. Daarbij is ook afgesproken dat 50 procent van alle nieuwe hernieuwbare projecten op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Onder de ‘lokale omgeving’ vallen niet alleen burgers of direct omwonenden, maar ook (agrarische) ondernemers en andere buitenlui.

Randvoorwaarden zijn:

1. Een verwachte kostenreductie voor wind op land van 6,4 ct/kWh nu naar 3-4 ct/kWh in 2030.

2. Leverings- en voorzieningszekerheid moeten blijvend worden geborgd. Daarvoor is meer flexibiliteit nodig in de vorm van vraagsturing, opslag, interconnectie met het buitenland en regelbaar vermogen.

3. Marktinrichting, beprijzing en normering zijn leidend, subsidiëring is selectief en tijdelijk. Het Rijk zet zich maximaal in voor CO2-beprijzing in Europees en regionaal verband. Afgesproken is dat de SDE+ tot en met 2025 beschikbaar blijft voor hernieuwbare elektriciteitsopties. In 2021 starten we een onderzoek naar eventuele alternatieve instrumenten voor de periode na 2025.

Het is duidelijk dat dit alles kansen biedt. De vraag is: hoe gaan we die verzilveren? Als Windunie zijn we er klaar voor. Nu nog de juiste stappen op het juiste moment! Hierover willen we in het najaar graag met u in overleg. Om gezamenlijk de lijnen uit te zetten en concrete acties met u te definiëren. Een uitnodiging daarvoor kunt u binnenkort verwachten.