Windmaand juli 2018

Windmaand juli 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Nieuwe mijlpalen voor Windpark Bommelerwaard-A2

Op woensdag 4 juli jl. hebben Provinciale Staten (PS) het inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten (GS) op 4 juni en 5 juli jl. besloten tot verlening van respectievelijk een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en een omgevingsvergunning voor de bouw van de turbines. Een mooi resultaat voor de initiatiefnemers, die inmiddels al enkele jaren bezig zijn met de ontwikkeling van drie windturbines tussen de snelweg en het spoor.

Naast de omgevingsvergunning en ontheffing zijn er voor de bouw van het windpark nog meer vergunningen nodig. De vergunningen die verder benodigd zijn zullen gedurende de verdere ontwikkeling van het windpark worden aangevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld vergunningen voor infrastructurele werken, een watervergunning of een kapvergunning.

Windmeetcampagne

Inmiddels is in juli ook de windmeetcampagne gestart. Windunie heeft een Lidar geïnstalleerd voor en zal ook de meetcampagne uitvoeren. Een Lidar meet met behulp van een laser de windsnelheid en windrichting op verschillende hoogtes. Het komende jaar zullen Maarten Holtslag en Collin Verhagen de data analyseren om zo tot een representatief windklimaat voor de projectlocatie te komen.

De Lidar van het windpark, die de komende tijd de windmetingen zal verrichten. In de jerrycan zit ruitenwisservloeistof waarmee de lens schoon gehouden wordt.