Windmaand juli 2018

Windmaand juli 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Raad van State doet binnen een maand uitspraak

Vergunningen Coevorden Hulteweg onherroepelijk

Op woensdag 18 juli ontvingen de initiatiefnemers van windpark Coevorden Hulteweg  het bericht dat het bestemmingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn. De drie geplande molens aan de Hulteweg, richting bedrijventerrein Europark, mogen er komen.

De initiatiefnemers van Windpark Coevorden Hulteweg Zuid, de zuidelijke turbine van het park, bestaan uit een lokale agrarisch ondernemer, Windinvest en Windunie Development. De twee noordelijke windturbines worden ontwikkeld door KWind.

In gesprek met de omgeving

De initiatiefnemers hebben de afgelopen jaren met een groepje direct omwonenden, verenigd in een bewonersplatform, gepraat over de locaties van de turbines van het windpark. De initiatiefnemers zagen ruimte voor zes turbines, maar vanwege de doelstelling van de gemeente en het nabijgelegen windpark Weijerswold zijn er in Coevorden Hulteweg nu nog drie over.

Optimale inspraak

Ondanks halvering van het aantal turbines hebben twee omwonenden de plannen tot aan de Raad van State aangevochten. Zij vinden dat de gemeenteraad, met het verlenen van de vergunningen, niet luistert naar hun wensen.  De Raad van State tekende daarop aan “dat -anders dan [bezwaarmakers, red] veronderstellen- het bieden van optimale inspraak niet betekent dat het laatste woord bij het bewonersplatform ligt”.

Vervolgstappen

Windpark Coevorden Hulteweg zal nu verder gaan met de aanbestedingsfase, waarin plannen gemaakt worden voor de aanleg van wegen, stroomkabels en de aanschaf van turbines. Rond 2020 moet het park draaien.

De locaties van windpark Hulteweg. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl.