Windmaand april 2018

Windmaand april 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Winduniecolumn

De toekomst begint niet morgen, maar vandaag

Windparken staan op dit moment voor belangrijke keuzes. Ze gaan bepalen hoe ze er de komende 15 tot 25 jaar uit gaan zien en spelen met vragen als: hoeveel willen we als lokale initiatiefnemer zelf doen? Wat willen we uitbesteden? Hoeveel vrijheid willen we hebben om te ondernemen of om zekerheden in te bouwen? Willen we samenwerken met een partner of na de ontwikkelfase direct profiteren van de gecreëerde waarde en het windpark verkopen? De achterban van deze parken speelt daarbij in onze ogen een essentiële rol.

Wat ging er aan vooraf? In 2010 constateerden we dat de volgende generatie windmolens in een andere constellatie dan tot dan toe zou worden ontwikkeld. Het Rijk nam destijds de regie en er werden op diverse plaatsen in Nederland zogenaamde Rijkscoördinatieregeling (RCR) projecten gestart. Dat zijn projecten die per definitie meer dan 100 MW opgesteld vermogen moesten hebben. Windunie is inmiddels betrokken bij ruim 1000 MW aan windmolens in ontwikkeling.

Bij iedere fase volgen keuzes

Een aantal van de parken waar Windunie bij betrokken is nadert de bouwfase. Voorafgaand aan die fase worden contracten voor onder andere de levering van windturbines en stroomcontracten afgesloten. Windpark Zeewolde is een van de parken die nu midden in die fase zit. De keuzes van de lokale initiatiefnemers voor uitbesteding, ondernemerschap, samenwerkingspartners en waarde-creatie spelen op dit moment.

Vanuit Windunie vestigen wij de aandacht op deze vragen en proberen wij indien gewenst te helpen om ze te beantwoorden. We staan klaar met diensten en producten die aansluiten bij de gewenste manier van exploiteren van het windpark. Voorbeelden daarvan zijn flexibel in te richten beheer, een stroomcontract dat het mogelijk maakt opties open te houden en te ondernemen en financiering die aandeelhouders of certificaathouders een individuele keuze biedt over investeren of juist verkopen van een park.

Ik ben ervan overtuigd dat Windunie aan ieder windpark maatwerk kan leveren. Inmiddels hebben we flink wat ervaring opgedaan en weet ik hoe het gaat in deze wereld: de toekomst begint niet morgen, maar vandaag.

Pascal Weijers
Directeur Exploitatie