Windmaand april 2018

Windmaand april 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Regiobijeenkomsten 2018: uitdagingen en kansen

Windunie organiseerde afgelopen maart in samenwerking met PAWEX 5 regiobijeenkomsten in 4 provincies. Ruim 180 deelnemers, waaronder 50 PAWEX leden, bespraken de uitdagingen en kansen van onder andere duurzame energie, belangenbehartiging en participatie.

Uitgangspunt van de regiobijeenkomsten was de dialoog met de leden. De discussie kwam goed op gang met een aantal stellingen over belangenbehartiging, zonne-energie, het belang van participatie en de coöperatieve samenwerkingsvorm.

Contact met leden bij belangenbehartiging cruciaal

“Je moet een organisatie hebben die voor jouw belangen opkomt. PAWEX, Energie Samen of wie dan ook”, aldus een van de deelnemers. De opmerking krijgt bijval. Het wordt snel duidelijk dat het er voor de aanwezigen niet toe doet in welke vorm of welke partij dat precies op zich neemt. Het contact met de leden is belangrijk en dat moet in stand blijven, zeker wanneer verschillende organisaties worden samengevoegd. Het punt dat het samengaan van verschillende organisaties zorgt voor efficiëntie wordt zeker ingezien.

Zon heeft de toekomst

Dat zonne-energie de toekomst heeft, daar zijn de aanwezigen het over eens. Zon heeft een hoge aaibaarheidsfactor. De omgeving is positiever over zon dan over wind. Zonne-energie kan volgens de deelnemers zorgen voor meer draagvlak voor duurzame energie. Bovendien zijn er nog allerlei innovaties in techniek en openbare ruimtes mogelijk. Een duidelijke kanttekening hierbij is dat zon-installaties minder energie opwekken dan windturbines. Wind op land zal daarom een belangrijke rol blijven vervullen.

Het belang van participatie: eigenaarschap voor de omgeving

Nu de energietransitie is ingezet en dat voor iedere Nederlander zichtbaar, tastbaar en merkbaar wordt, is het cruciaal om omwonenden te betrekken bij de locatiekeuze, ontwikkeling, bouw en exploitatie van zon- en windprojecten. Door het juist inzetten van participatie kan je meer duurzame energie opwekinstallaties ontwikkelen en kan je voor financieel voordeel in de omgeving zorgen. De lusten daar waar ook de lasten zijn, is daarbij de insteek. Een van de belemmeringen daarbij kan zijn dat burgers niet altijd kapitaalkrachtig genoeg zijn om te investeren.

Samenwerking centraal

Bij de laatste stelling over de coöperatieve samenwerkingsvorm van Windunie geven de deelnemers aan dat samenwerking belangrijk is om kennis en ervaringen uit te wisselen. Een coöperatie is een goede organisatievorm, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Als belangrijkste punt wordt genoemd dat de samenwerking centraal moet staan en de juiste partijen om tafel moeten zitten.

Masterclass met kennisquiz

Als afsluiter van iedere regiobijeenkomst werden de deelnemers getrakteerd op de “Masterclass stroommarkt”. Jochem van Egmond, financieel manager bij Windunie, zorgde ervoor dat de aanwezigen binnen een uur op de hoogte waren van de prijzen, de markten en de (Pool) strategieën van de stroommarkt. De deelnemers waren zichtbaar enthousiast over de masterclass.