Windmaand juli 2021

Windmaand juli 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Lobby door Windunie

Effectuering blindvermogenseisen

Belangrijk nieuws voor ontwikkelaars van windparken: windparken die in bedrijf worden genomen ná 1 juli 2021 moeten voldoen aan strengere eisen volgend uit de RfG. Er geldt een uitzondering voor windparken waarbij voor die datum een bindend contract is aangegaan, mits deze uiterlijk 30 september 2021 worden aangemeld bij de netbeheerder!

Op 17 juli 2020 publiceerde de ACM het codebesluit “Blindvermogen-eisen voor powerpark modules”. Dit was het resultaat van vruchtbaar overleg van NWEA en Holland Solar met de netbeheerders. Onderdeel van het codebesluit was een overgangsregeling (Netcode artikel 14.5 veertiende lid): vóór 1 juli aangeschafte hoofdcomponenten zoals windturbines of zon-PV-omvormers hoefden niet te voldoen aan de aangescherpte eisen, componenten aangeschaft na 1 juli wel.

In maart 2021 heeft de ACM die eis onverwachts aangescherpt. Er gold in de aangepaste tekst geen overgangsregeling meer voor bindende contracten aangegaan vóór 1 juli. Dit bracht projecten in de problemen die onlangs componenten hebben aangeschaft, of daar contracten voor hebben afgesloten, maar die pas ná 1 juli in bedrijf zouden gaan.

NWEA, Holland Solar en Eneco zijn met succes tegen deze aanscherping in beroep gegaan. Na nieuw overleg met Netbeheer Nederland en de ACM wordt nu teruggevallen op de eerdere overgangsregeling, maar met twee aanscherpingen:

  • De installaties die na 1 juli worden aangesloten moeten voor 1 januari 2024 op het net zijn aangesloten
  • Als de eigenaar voor 1 juli een definitief en bindend contract heeft gesloten voor de hoofdcomponent moet hij de netbeheerder hiervan uiterlijk 30 september 2021 op de hoogte stellen van dat contract

De nieuwe formulering van artikel 14.5 is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en bij de ACM.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.