Windmaand december 2018

Windmaand december 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Energie Samen, speerpunten en lobbysuccessen

De twee belangrijkste speerpunten van Energie Samen zijn belangenbehartiging en ondersteuning van projecten. Daarbij staat Energie Samen voor de lokale bevolking en hun belangen. De lusten en lasten van duurzame opwekking moet zoveel mogelijk lokaal georganiseerd worden.

De belangenbehartiging wordt gedaan door medewerkers van de vijf oprichters van Energie Samen: ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE (Econobis), PAWEX (met deelname van de Coöperatie Windunie) en Hoom en spitst zich toe op, onder meer:

  • Het Klimaatakkoord: lukt het om een doorslaggevende positie te krijgen in de 31 Regionale Energie Strategieën en het streven naar 50% participatie van lokale partijen;
  • De inbreng in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) en de ACM. Vanouds de unieke positie van PAWEX.

De ondersteuning van wind- en zonprojecten wordt gedaan door REScoopNL en Windunie. Voor besparingscoöperaties doet Hoom dat.

Belangrijk in Energie Samen is de integratie van alle activiteiten van de lid-organisaties. Hiermee is een krachtige organisatie aan het ontstaan, waarin zowel veel lobbykracht aanwezig is als kennis en ervaring bij het ondersteunen van duurzame energieprojecten.

Onlangs behaalde onze lobby een mooi resultaat bij de Nederlandse implementatie van Europese technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen (Requirements for Grid Connection of Generators, RfG). De conceptregels die netbeheerder TenneT met terugwerkende kracht wilde invoeren, moeten van de ACM worden aangepast. De nieuw op te stellen regels mogen pas van kracht worden vanaf april 2019. Dit kan, afhankelijk van het type windpark, miljoenen euro’s per park schelen.

Het verschil zit ‘m in de eisen aan het zogenaamde blindvermogen: het vermogen dat een windpark moet leveren als het heel weinig of niet waait. TenneT interpreteerde de Europese regels extreem strikt, waardoor er aanzienlijke extra investeringen nodig zouden zijn voor nieuwe parken met turbines die weinig blindvermogen kunnen leveren. In samenwerking met specialisten uit de praktijk heeft PAWEX (samen met NWEA en NVDE) met succes bij de ACM betoogd dat deze eisen zowel onnodig extreem als maatschappelijk ongewenst waren; de inzet van blindvermogen kan veel efficiënter op het niveau van het (regionale) netwerk geregeld worden dan op het niveau van individuele producenten.

TenneT en de andere deelnemers in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) gaan opnieuw om de tafel om dit te bespreken. Eventuele nieuwe regels zullen pas vanaf april 2019 gelden, dus de windparken die in ontwikkeling zijn, kunnen gewoon doorgaan.