Windmaand december 2018

Windmaand december 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Terugblik op een goedbezochte Najaarsvergadering

Op 12 december vond een bijzondere Najaarsvergadering plaats in het nieuwe kantoorpand in Utrecht. Vanaf 17 uur druppelden leden binnen om aan te schuiven voor heerlijke Hollandse stamppot en een rondleiding over de kantoortuin en langs de vergaderzalen. Een gezellige start van een avond met plezier, discussie en nieuwe inzichten.

Voorzitter Cor de Graaf opende het officiële gedeelte van de avond door terug te blikken op het afgelopen jaar. Axel Posthumus ging dieper in op het Klimaatakkoord en de voortgang die Windunie boekt met Pawex, NWEA en Energie Samen. Vervolgens gaf Axel een uitgebreide toelichting op de achtergronden en keuzes bij de nieuwe begroting voor 2019. Hierin is onder andere besloten Jan Slootweg ging nader in op de cijfers van de begroting. Daarnaast introduceerde hij zijn beoogd opvolger, Menno Boekestijn, als financieel directeur van de Windunie Groep. Jan heeft namelijk besloten het iets rustiger aan te gaan doen en zich meer te willen gaan toeleggen op inhoudelijk projectwerk. Hij blijft dus verbonden aan Windunie. Leden gingen akkoord met begroting en de daaraan gekoppelde dienstverlening.

In het tweede deel van de vergadering gingen Bart van Leerdam en Karlijn van der Velden van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) in op het thema ‘De Volgende Generatie’. Een aantal leden had opvolgers meegenomen, die werden bevraagd over hun rol ten opzichte van windenergie en Windunie. Voor alle kinderen was dit de eerste Windunie-vergadering die ze meemaakten, en duidelijk werd dat er bij hen nog weinig bekend is over de wereld die achter ‘die paal van metaal’ schuilgaat. Maar interesse in het onderwerp, dat toch een duidelijke poot onder het agrarische bedrijf vormt, was er zeker. Uit de sessie kwam naar voren dat er ook veel raakvlakken zijn als het gaat om duurzame energie. Het lijk erop dat het laatste woord over het thema ‘De Volgende Generatie’ in onze coöperatie nog niet is gesproken.

Regiobijeenkomsten 2019

Ook in 2019 organiseren Windunie en PAWEX samen regiobijeenkomsten in Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. In februari en maart praten we u bij over de ontwikkelingen op het gebied van wind en zon, de klimaatonderhandelingen en de samenwerking binnen Energie Samen. Het belangrijkste is dat wij van u allen horen hoe u hierover denkt. Exacte locaties en data ontvangt u in januari. Wij hopen iedereen te verwelkomen bij één van de bijeenkomsten, want het gaat er natuurlijk om hoe de leden willen dat Windunie, PAWEX en Energie Samen verder gaan.